Flere faggrupper bliver filmet mod deres vilje – det gør politiet ved problemet
Beredskab

Flere faggrupper bliver filmet mod deres vilje – det gør politiet ved problemet

Undersøgelser viser, at flere borgere vælger at filme offentlige medarbejdere mod deres vilje. Vi har spurgt Nordjyllands Politi, hvad man gør ved problemet.

Grafik: Maja Henriksen
20. januar 2022

Betjente, sosu-assistenter, skolelærere og socialrådgivere har mere end én ting til fælles. For ud over at de fleste i faggrupperne er offentlige ansatte, så oplever en stor andel i deres fag at blive filmet mod deres vilje.

Det viste en undersøgelse, som Jyllands-Posten foretog i julen 2021. Samtidig viser en undersøgelse foretaget af fagforbundet FOA i 2021, at hver syvende medarbejder i ældreplejen har oplevet at blive filmet eller lydoptaget på arbejde – typisk af pårørende.

Men er det egentlig ulovligt at filme en betjent, som er i gang med at foretage en anholdelse? Og må du tage lydoptageren med, når du sidder til møde med en socialrådgiver? Det har jeg bedt Rune Vestergaard, som er juridisk specialkonsulent ved Nordjyllands Politi, om at gøre os klogere på.

Jeg har også spurgt Rune Vestergaard ind til, hvad Nordjyllands Politi som arbejdsplads gør ved problemet. For kan man overhovedet agere præventivt mod problemet og på den måde passe på sine medarbejdere? Bliv klogere i svarene her.

Det er ikke ulovligt at filme – men offentliggørelsen kan være det

- Der er ikke som sådan nogen lov mod at filme personer under deres arbejde, hvis de befinder sig på et frit tilgængeligt sted.

I forhold til vores eget arbejde filmes vi således også ofte, hvilket ikke bliver hindret, medmindre det forstyrrer den igangværende politiforretning eller lignede ordensmæssige hensyn. Der kan også være situationer, hvor vi af hensyn til de borgere, som politiforretningen vedrører, beder folk om at lade være med filme – eksempelvis færdselsulykker.

Såfremt der ikke blot er tale om generelle situationsbilleder, skal den person, som tager billeder eller optager dog være opmærksom på at have et relevant behandlingsgrundlag i databeskyttelsesforordningen og/eller databeskyttelsesloven, medmindre det er tale om privat anvendelse. Dette vil bero på en konkret vurdering fra sag til sag, så det kan vi ikke rigtig sige noget generelt om.

Det er dog navnlig offentliggørelse af billeder og optagelser, hvor man skal være særlig opmærksom på, at disse anvendes i en konktekst, hvor man har det fornødne behandlingsgrundlag. Er dette ikke tilfældet kan det være strafbart efter bl.a. straffelovens §  264d og databeskyttelseslovens § 41.

Sådan håndterer politiet problemet som arbejdsplads

- Da det ikke sig selv er strafbart, at personer filmes, mens de er på arbejde, gør vi heller ikke umiddelbart noget i forhold hertil. I forhold til vores egne ansatte vil der også nemt kunne opstå en habilitets problematik.

Vi vejleder i stedet om ovenstående og henviser til, at man vil kunne søge yderligere vejledning hos Datatilsynet (og for vores ansattes vedkommende også deres fagforening). Er der tale om en anmeldelse fra en privat borger vejledes denne yderligere om, at vores afvisning vil kunne påklages til Statsadvokaten.

Er der derimod tale om, at foto eller optagelser anvendes utilbørligt, vil det bero på en konkret vurdering, om der kan indledes en undersøgelse. I den forbindelse vil Datatilsynet oftest blive inddraget.