Massivt frafald på nordjyske SOSU-uddannelser:  I denne kommune forsøger man at komme problemet til livs
Uddannelse

Massivt frafald på nordjyske SOSU-uddannelser: I denne kommune forsøger man at komme problemet til livs

De nordjyske SOSU-uddannelser har svært ved at fastholde dem, som bestemmer sig for at prøve kræfter med det udskældte fag.

Vivian Lamhauge
Vivian Lamhauge
Journalist

Gennem en årrække har det været en udfordring at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere til ældreplejen. Alle tal viser, at problemet er massivt og akut.

Nu kaster en ny rapport fra Rambøll lys på et andet problem: Det er ikke kun ude i ældreplejen, man har svært at rekruttere personale. Også de nordjyske SOSU-uddannelser har svært ved at fastholde dem, som bestemmer sig for at prøve kræfter med det udskældte fag.

Tallene viser, at det gennemsnitlige regionale frafald på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden fra 2018-2020 er på 37 procent.

Det er altså over en tredjedel af eleverne, som springer fra i løbet af deres uddannelse.

Størstedelen af elevfrafaldet finder sted, imens eleverne er i praktik og særligt i elevernes første praktikforløb. Blandt andet fordi de oplever et stort praksis- og ansvarschok.

Helt slemt ser det ud i Mariagerfjord Kommune, der i denne periode har et frafald på 44 procent. Det er altså knapt halvdelen af deres social- og sundhedsassistentelever, som falder fra, inden de bliver uddannet.

Sammenlignet har Thisted Kommune, der har det laveste frafald i regionen, et frafald på 27 procent. En forskel på 63 procent mellem de to kommuner.

- Vi må erkende, at vi har haft et problem med at rekruttere og fastholde vores elever. I 2018-2020 år har vi ikke kunne opretholde vores elev-dimensionering, fortæller uddannelseskonsulent i Mariagerfjord Kommune Lone Dahl Andersen.

Nu kaster en ny rapport fra Rambøll lys på et andet problem: Det er ikke kun ude i ældreplejen, man har svært at rekruttere personale. Også de nordjyske SOSU-uddannelser har svært ved at fastholde dem, som bestemmer sig for at prøve kræfter med det udskældte fag. Foto: Kim Dahl Hansen
Nu kaster en ny rapport fra Rambøll lys på et andet problem: Det er ikke kun ude i ældreplejen, man har svært at rekruttere personale. Også de nordjyske SOSU-uddannelser har svært ved at fastholde dem, som bestemmer sig for at prøve kræfter med det udskældte fag. Foto: Kim Dahl Hansen

Nye tiltag igangsat

En af konklusionerne i rapporten er, at eleverne ikke føler sig forberedte på, hvad der venter dem i praktikken, og de oplever ikke, at praktikstederne i tilstrækkelig grad sikrer en god introduktion og vejledning indledningsvist i praktikken.

- Det kommer ikke helt bag på os, at flere af vores elever oplever udfordringer i overgangen mellem skole og praktik. Derfor har vi løbende igangsat flere forskellige initiativer i samarbejde med praktikstederne. Med Rambølls rapport får vi mere viden om, hvilke indsatser vi skal prioritere, og det gør at vi kan arbejde struktureret med at sikre at der bliver uddannet flere social- og sundhedsmedarbejdere, for det er der i den grad brug for, siger Jakob From Høeg, direktør på SOSU STV.

Tallene fra rapporten er trukket i 2020, og siden har man i Mariagerfjord Kommune påbegyndt en række nye tiltag:

I 2020 har man ansat to mentorer. Deres opgave er at understøtte kommunens praktikvejledere og eleverne selv.

Desuden har kommunen etableret en praktikcafé, hvor elever med anden etnisk har mulighed for at mødes og snakke om kultur, traditioner og sprog.

- Mange af vores elever kommer med meget i rygsækken. Eksempelvis psykiske diagnoser og personlige udfordringer, som vores praktikvejledere har måtte erkende, at de ikke har ressourcerne til at håndtere. Udfordringerne handler sjældent om faglighed, men lang oftere om private forhold. Det er der nu kommet hjælp til, siger Lone Dahl Andersen.

Tiltagene i Mariagerfjord Kommune har ifølge dem selv haft en positiv effekt. Det sidste år har der ikke været frafald hos elever med anden etnisk baggrund, og generelt har der været et lavere frafald af elever.

Ligeledes har kommunen haft lettere ved at rekruttere, så de nu kan overholde elev-normeringen.

I Mariagerfjord Kommune mener man dog, at tallene i frafaldsrapporten fra Rambøll er unuancerede. De tager ikke forbehold for, at nogen af eleverne springer fra assistentuddannelsen og i stedet hopper på hjælperuddannelsen. De tager heller ikke forbehold for de elever, som vælger at droppe ud grundet private udfordringer, men så starter op igen et par måneder efter.

Ifølge Mariagerfjord Kommunes egne tal er frafaldet faldet fra 22 procent i 2018-2020 til 14 procent i 2021.

Diagnoser og personlige udfordringer

På baggrund af en række spørgsmål, som Nordjyske har sendt til samtlige nordjyske kommuner, tegner der sig et billede af, at der er kommet mere fokus på uddannelse af praktikvejledere og fastholdelse af elever siden 2020.

I det omfang, der er ressourcer til det.

- I Hjørring Kommune har vi øget fokus på eleverne og vejledningen bliver prioriteret højt. Vi kan dog komme i situationer, hvor der er så meget personalefravær, at den ugentlige vejledning aflyses eller udsættes, lyder det eksempelvis i et skriftligt svar fra Hjørring Kommune.

Flere kommuner melder ligeledes om, at mange af deres elever kæmper med personlige udfordringer og psykiske diagnoser – og eleverne vælger ofte at stoppe, når de bliver tilbudt hjælp.