Kommerciel bullshit er på vej ud til fordel for noget helt andet
Bæredygtighed

Kommerciel bullshit er på vej ud til fordel for noget helt andet

Fremtidens medarbejdere og forbrugere søger i retning af virksomheder og produkter, der tilbyder en mening. Det er en af kommunikationsbranchens store udfordringer at flytte virksomhedernes fokus fra egennyttig og kommerciel bullshit til uegennyttige dagsordener, der viser samfundssind.

Ifølge direktør i Publicity er der et skifte på vej, som virksomheder er nødt til at forholde sig til. Foto: Henrik Bo Rønsholdt.
30. august 2021

Af Esben Lind, direktør i Publicity A/S.

Nordjyder og andre danskere bruger i gennemsnit syv timer dagligt på at se TV, høre radio, streame film og serier, være på Facebook og andre sociale medier, streame musik og podcasts, onlinespil og læse trykte og digitale medier. Syv timer af døgnets 16-17 vågne timer! Det er ikke så mærkeligt, at nogle af verdens største virksomheder som Apple, Facebook og Google lever af at udvikle platforme og indhold til vores store medieforbrug.

Men der er et skifte på vej. Medieforbruget bliver mere modent, og vi søger indhold med mening frem for overfladiske kommercielle budskaber. Måske har du prøvet at spille bullshit- eller buzzword-bingo? Det handler i al sin enkelhed om at sætte en streg eller et kryds hver gang bestemte buzzword bruges. Måske har du prøvet det som deltager på en konference, hvor den ene kedelige taler afløser den anden, og hvor der bliver brugt mange fine ord uden egentlig substans? Eller måske har du læst stillingsopslag, hvor ord som agil, forandringsparat, robust osv. gentages utallige gange? Måske synes du også, at lidt for mange virksomheder smykker sig med ordet bæredygtig?

Hvis du kan nikke til nogle af udsagnene, skyldes det blandt andet, at vi som medieforbrugere er blevet mere modne og dygtige til at identificere og afsløre kommerciel bullshit. Vi er eksempelvis hurtigere til at råbe green-washing, når virksomheder og organisationer påberåber sig FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, uden at det har hold i virkeligheden. Det er dermed blevet sværere for den slags kampagner og budskaber at leve isoleret i en marketingafdeling.

Du kan enten være ligeglad og tabe, eller forholde dig aktivt til det og gøre noget.
Esben Lind, Direktør i Publicity

Den kritiske medieforbruger øger også behovet for legitimering. I gamle dage kunne virksomheder fint klare sig med én bundlinje – nemlig den økonomiske. Her blev der ikke sat spørgsmålstegn ved, om det var legitimt udelukkende at fokusere på at tjene penge – det var sådan, at det var. Men nu sker der et markant skifte i retning af de mere samfundsorienterede dagsordener. Med andre ord skal virksomhederne genopfinde sig selv i et nyt format, der taler til alles bedste og ikke kun til ejernes.

Udviklingen betyder, at stort set alle virksomheder i dag bliver påkrævet en holdning til miljø og klima, og du kan enten være ligeglad og tabe, eller forholde dig aktivt til det og gøre noget. Det samme gælder - om end i mindre omfang - aktuelle samfundstemaer som ligestilling, metoo, LGBT+, social ansvarlighed, virksomheders skatteindbetalinger m.v.

Virksomheder, der ikke opfører sig ansvarligt inden for alle disse parametre, risikerer at blive udskammet bl.a. på sociale medier, og omverdenen forventer langt mere kommunikation fra virksomhederne. Denne udvikling vil blive endnu stærkere i de kommende år, og ingen kan vide sig sikker. I dag bliver du hyldet for at reducere dit CO2-forbrug, men i morgen bliver du måske udskammet for ikke at have afghanske flygtninge blandt dine kolleger.

”I min optik er du både som virksomhed og medarbejder nødt til at vise samfundssind og forholde dig til de aktuelle dagsordener,” skriver Esben Lind. Foto: Henrik Bo Rønsholdt.
”I min optik er du både som virksomhed og medarbejder nødt til at vise samfundssind og forholde dig til de aktuelle dagsordener,” skriver Esben Lind. Foto: Henrik Bo Rønsholdt.

Pointen er, at virksomheder vurderes ud fra en stadig længere liste af mere eller mindre faktabaserede narrativer. For hvad gør du, hvis dine medarbejdere og kommende medarbejdere synes, at du opfører dig uansvarligt? Og hvad gør du, hvis dine kunder ikke synes, at du tager tilstrækkeligt ansvar for verdens udvikling?

I min optik er du både som virksomhed og medarbejder nødt til at vise samfundssind og forholde dig til de aktuelle dagsordener. Du skal vælge nogle få dagsordener, hvor du har mulighed for at gøre en forskel. Det er din fremtidige license to operate, og jeg vil anbefale, at du kommunikerer dine holdninger og tiltag aktivt til omverdenen. Det kan du gøre på de 3-7 platforme, hvor dine målgrupper tilbringer nogle af de førnævnte syv timer om dagen. Her skal du kommunikere modtagerorienteret og synligt, så både dine produkter og dine holdninger bliver synlige og kendte.

Så svaret er enkelt: Gør noget, og gør noget, inden det er for sent. Mange nordjyske virksomheder er allerede i gang, og pointen er, at det er bedre at stå på et langsomt kørende godstog end at blive efterladt på perronen.

Vil du vide mere om Esben Lind?