Kurt Bennetsen om 3. Limfjordsforbindelse: Den vil øge beskæftigelsen i det nordjyske erhvervsliv
Fremtid

Kurt Bennetsen om 3. Limfjordsforbindelse: Den vil øge beskæftigelsen i det nordjyske erhvervsliv

Erhverv Norddanmark har til mærkesag at være det led, der skaber og udvikler samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og det offentlige. Derfor kan det næppe undre nogen, at direktør i Erhverv Norddanmark, Kurt Bennetsen, med få ord vælger at sætte fokus på netop uddannet arbejdskraft, og hvordan vi sikrer det, i ugens udgave af Lederens løsning.

Hver uge giver vi en nordjysk leder ordet. I denne uge har Kurt Bennetsen leveret lederens løsning. Foto: Claus Søndberg
2. juni 2021

Skrevet af Kurt Bennetsen, direktør i Erhverv Norddanmark.

Det er simpelthen for dårligt, at vi ikke har større fokus på at lykkes med at sikre uddannet arbejdskraft til de virksomheder, der skaber vækst og udvikling i Nordjylland.

Det handler både om, at der ikke bør være jobs, som tales ned i anerkendelse – og om at der skal være en fleksibilitet i arbejdsstyrken, som hele tiden kan understøtte de erhvervs- og vækstmuligheder, der opstår.

Det handler også om, at vi ikke lykkes med at sikre en parathed blandt befolkningen til ”at tage en for holdet” eller skabe egen virksomhed og indtjening med det deraf følgende positive bidrag til samfundet.  

"Jeg er ikke i tvivl om, at øget fokus på verden omkring Nordjylland og øget udbredelse og salg af nordjyske produkter, ydelser og viden til verden er det bedste, der er sket for nordjysk erhvervsliv," fortæller Kurt Bennetsen
"Jeg er ikke i tvivl om, at øget fokus på verden omkring Nordjylland og øget udbredelse og salg af nordjyske produkter, ydelser og viden til verden er det bedste, der er sket for nordjysk erhvervsliv," fortæller Kurt Bennetsen

Derfor bør vi øge arbejdsudbuddet gennem langt flere Offentlig-Private Samarbejder. Sådanne samarbejder giver mulighed for øget vækst via videndeling og forskning, hvor private virksomheder får let adgang til eksempelvis forsøgsprojekter med offentlige virksomheder.  

Derigennem kan de teste deres løsninger og være konkurrencedygtige ude i verden.   

Vil du gerne lære Kurt Bennetsen lidt bedre at kende? Vi har her stillet ham tre spørgsmål om Nordjylland, politik og inspiration.

Hvad er det bedste, der er sket for nordjysk erhvervsliv de sidste 10 år?    

Jeg er ikke i tvivl om, at øget fokus på verden omkring Nordjylland og øget udbredelse og salg af nordjyske produkter, ydelser og viden til verden er det bedste, der er sket for nordjysk erhvervsliv.  

Det skaber jobs, indtjening og adgang til langt større muligheder, end der for de fleste virksomheder findes i Danmark.  

Samtidig er afgørende for regionens erhvervsliv, at der er truffet beslutning om linjeføringen for 3. Limfjordsforbindelse. Denne forbindelse vil skabe langt større robusthed for gods- og persontransport til og fra Nordjylland som helhed – samtidig med at det vil fjerne betydelig sårbarhed forbundet med den nuværende infrastruktur.  

Hvis du var erhvervsminister, hvad ville du så gøre som det første?   

Jeg ville sørge for øget afbureaukratisering og sikre én indgang for erhvervslivet til erhvervsstøttemulighederne og for væksterhverv i hele Danmark. Det er et stærkt behov for at få skabt langt større enkelthed og nemt overblik for den enkelte virksomhed.  

Og så ville jeg presse på over for mine ministerkolleger og Folketinget for at få flere og større infrastrukturelle løsninger iværksat og gennemført. Det vil gøre det langt mere interessant for udenlandske virksomheder at etablere i Danmark.  

Et eksempel blandt mange er etablering af 3. Limfjordsforbindelse, der vil øge samhandelsmulighederne og dermed beskæftigelsen i det nordjyske erhvervsliv.  

Hvem er din største inspirationskilde og hvorfor?   

Det er Anthony Robinson, der er forfatter, motivationstræner og coach. Han har haft stor succes med at bringe fokus på ressourcerne og potentialet i enhver virksomhed og ethvert individ.  

Han har et positivt livssyn og tror på potentialet i os alle og på vores individuelle handlekraft.