Ledere skal tage ansvar for klimaet. Her er regionsdirektørens råd til hvordan
Bæredygtighed

Ledere skal tage ansvar for klimaet. Her er regionsdirektørens råd til hvordan

Hvis ikke vi opstiller nogle klare forventninger og skaber klare strukturer, risikerer vi at klimadagsordenen drukner i drift og travlhed, mener regionsdirektør Christian Boel. Læs i artiklen hvordan.

Foto: Unsplash.com
25. november 2022

Ni af landets førende forskere og klimaeksperter understreger i ny rapport fra Lederne og Navigating 360, at klimakrisen er langt værre, end de fleste tror.

Samtidig peger de på behovet for handlekraftig ledelse som den vigtigste vej til at håndtere krisen.

I en pressemeddelelse udgivet i forbindelse med rapporten siger administrerende direktør hos Lederne:

”Vi oplever igen og igen, at klimaindsatsen ender i forblommede ord, hensigtserklæringer og politisk korrekte statements, hvor enkelte foregangslande er mere undtagelsen end reglen.

Direktør Bodil Nordestgaard Ismiris siger desuden:

”Det har vi endnu en gang oplevet under det nylige COP27, hvor det kom til at handle om grønt tovtrækkeri på vejen mod den laveste fællesnævner. Skal vi gøre noget effektivt ved klimakrisen, er der brug for handling, der er brug for ledelse.”

Bodil Nordestgaard Ismiris er ikke den eneste, der efterspørger handlekraftige ledere.

Også Christian Boel, der er regionsdirektør i Region Nordjylland, stemmer i.

”Det er jo tvingende nødvendigt, at vi alle forholder os til de klimaudfordringer, vi står med,” siger han og uddyber:

”I forhold til klimaindsatsen er ledelsesopgaven for mig som regionsdirektør at sikre, at klimadagsordenen ikke drukner i den daglige drift af regionen, hvor der er mange konkurrerende og aktuelle dagsordner, som jo også påkalder sig meget opmærksomhed blandt ledelse.”

”Lige nu taler vi meget om forskellige dagsordener som manglende arbejdskraft og højt akut- og belægningspres, som vi bliver nødt til at tage os af. Samtidig skal vi også sørge for sikker drift døgnet rundt, så borgerne er i gode hænder hos os. Så hvis ikke vi opstiller nogle klare forventninger og skaber nogle strukturer, så risikerer vi at klimadagsordenen drukner i drift og travlhed.”

Men hvordan skal ledere så sikre det?

Christian Boel har tre råd, som bygger på de erfaringer, han selv har gjort sig i arbejdet med klimaledelse hos Region Nordjylland.

Meld dig ind i kampen

”Uanset hvor man som leder er placeret i en organisation, kan man gøre en forskel. For det er vigtigt, at man går forrest, man engagerer sig og udstikker sig en vej for det klimaarbejde, der skal foregå på ens arbejdsplads.

Klimaansvarlighed er på den måde blevet en ny dimension i ledelsesopgaven på linje med andre vigtige opgaver som trivsel og drift. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på.”

Hvordan gør man så det helt konkret?

”For mig har det været vigtigt at sikre, at topledelsen engagerer sig i klimaindsatsen. Også i håb og forventning om at det spreder sig nedad i organisationen.

Jeg har derfor været meget optaget af at sikre ledelseskræfter i alle de processer, som skal føres i grøn omstilling. Det kan vi ikke alene overlade til en stabsfunktion.

Det betyder også, at vi har udpeget en hospitalsdirektør som formand for en regional arbejdsgruppe, der arbejder med affaldssortering."

"Vi har også lavet et regionalt klimaråd – både med ledere, men også fagfolk, som arbejder med klimaindsatsen til daglig. Her har vi sat en hospitalsdirektør som formand.

Så det har været vigtig at sætte ledelseskræfter ind i de processer, hvor der kan gøres en forskel.”

Opstil realistiske mål og skab strukturer og rammer

”Med det mener jeg, at de gode viljer jo ikke rækker alene i hverdagen.

Det skal også integreres nogle strukturer og rammer, som sikrer, at man får opstillet nogle mål for arbejdspladsen, og sikrer, at man får drøftet, hvordan man kan opfylde målene – og får fulgt op på, om det har den ønskede effekt.

Det sker eksempelvis ved, at man drøfter klima inden for rammerne af det almindelige ledelsessystem, og at man har nogle værktøjer, man kan bruge.

I Region Nordjylland har vi et værktøj, vi kalder klimahandlingsplan, som alle vores hospitaler, virksomheder og afdelinger skal lave for deres egen enhed.

Her opstiller man en række målsætninger for, hvad man konkret vil arbejde med på den enkelte arbejdsplads, men også hvordan man organiserer det. På den måde får man en ramme for de forskellige klimahandlinger på arbejdspladsen.

Man skal selvfølgelig også kunne undersøge, om det har den ønskede effekt. I Region Nordjylland har vi en klimaregnskabsmodel, som vi kan bruge til at følge op på, om vi når de målsætninger, vi opstiller i forhold til reduktion i CO2-udledningen.

Der skal også være mulighed for at få hjælp. Vi har et kontor for klima og bæredygtig udvikling. Her har vi nogle fagspecialister, som hele organisationen kan trække på og som kan understøtte indsatsen.

På den måde står man aldrig alene, og man kan altid finde hjælp til at lave klimahandlingsplaner eller få svar på mere tekniske spørgsmål.”

Husk, det handler om mennesker

”Det handler i den grad også om at få skabt motivation og følgeskab i organisationen til den grønne omstilling, så det er vigtigt at få medarbejderne med på rejsen.

Det kræver involvering og kommunikation om, hvordan og hvorfor man skal arbejde med grøn omstilling, så vores medarbejdere ikke bare tænker Åh nej. Endnu en ting vi skal forholde os til.

Men det er faktisk min oplevelse, at vores medarbejdere efterspørger grønnere profiler på vores arbejdspladser, så på mange måder er det en åben dør.

Men alligevel skal man få skabt den involvering og får skabt fælles forståelse for, hvor man er på vej hen.”

Prøv Vigeur


Opret en gratis Vigeur Light-profil og læs videre. Med en Light-profil får du adgang til 5 artikler pr. måned.

Er du allerede abonnent?