Stop nedlukningen og start udviklingen, lyder opfordringen fra boligdirektør
Lederens løsning

Stop nedlukningen og start udviklingen, lyder opfordringen fra boligdirektør

I Aalborg Kommune er der flere eksempler på, at det er skoler i områder med allerstørst antal almene boliger, som står for skud, når nedlukninger af skoler kommer på tale. Det mener boligdirektør, vi skal gøre noget ved. Læs her, hvordan vi stopper nedlukninger og starter udviklingen i stedet.

"Min opfordring til politikere og embedsmænd er enkel: Se nu lige lidt på skolens potentiale – få den ud i lokalsamfundet og få omgivelserne ind i skolen," skriver Ole Nielsen. Foto: Claus Søndberg.
19. juli 2021

Skrevet af Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening

Det er simpelthen for dårligt, at stort set hver eneste gang man i Aalborg Kommune taler om potentielle lukninger af skoler, er det skolerne i de områder, hvor der er det allerstørste antal almene boliger, der er de mest udsatte for at blive ramt af et så vidtgående indgreb.  

Det giver efter min mening ganske enkelt ingen som helst mening.  

Det er jo netop i disse områder af Aalborg – og af en given større by – at skolerne har den største betydning for det lokalområde, de er en del af.  

I stedet for at renovere eksisterende bygninger eller alternativt opføre en ny skole på det samme sted som den eksisterende, gør man sig tanker om at lukke skoler. Det sker desværre ofte uden overvejelse om, at man dermed fjerner et særdeles centralt omdrejningspunkt fra lokalområdet og dets daglige liv.  

Ole Nielsen har været ansat ved Himmerland Boligforening i mere end 17 år. Foto: Claus Søndberg.
Ole Nielsen har været ansat ved Himmerland Boligforening i mere end 17 år. Foto: Claus Søndberg.

Frem for at lukke skoler og dermed fjerne dem permanent fra bestemte bydele, bør man udvikle på dem, der hvor de nu engang er placeret. Min opfordring til politikere og embedsmænd er enkel: Se nu lige lidt på skolens potentiale – få den ud i lokalsamfundet og få omgivelserne ind i skolen.

Der er mange gode eksempler på, hvordan det lokale foreningsliv er blevet en del af en skole, ligesom skolen bruger omgivelserne som ekstra skolegård. Det handler om at få skolen og den eller de omgivende bebyggelser, som jo ofte er nærmest en by i sig selv, til at smelte mere sammen.

De, der siger, det er en umulig opgave, taler imod bedre vidende. Det er gjort med succes mange steder. Og der er – også i Aalborg – brug for, at det sker.

I Himmerland Boligforening har vi rigtigt gode erfaringer med at binde boligområder og skoler tættere sammen, blandt andet gennem praksisnære læringsforløb på eksempelvis nogle af vores byggepladser i forbindelse med både nybyggeri og renoveringsprojekter.

På den måde medvirker vi til, at de vante grundskolerammer bliver brudt, og der bliver skabt nye og for mange elever yderst interessante måder at lære nyt på. Denne sammenbinding af boligområde og skole er også medvirkende til at vise eleverne de mange forskellige former for uddannelser, der ligger og venter på dem, når de kommer lidt længere frem i deres liv.  

Samtidig bygger det bro mellem folkeskolen og de erhvervsuddannelser, man jo forståeligt nok fra politisk side ønsker, at langt flere melder sig ind på. Endelig kan samarbejdet være med til at skabe lærepladser og på den måde både give gevinst for både eleverne, skolen og virksomhederne. 

Vil du gerne lære Ole Nielsen lidt bedre at kende? Vi har her stillet ham tre spørgsmål om Nordjylland, politik og inspiration