Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Virksomhedsprofil

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers vej 7B, 9220 Aalborg Øst

CVR: 29102384

Meget mere end forskning og uddannelse

At se et universitet som en institution, der alene forsker og uddanner, er i dag en alt for snæver og uambitiøs opfattelse. Som universitet er det også vores opgave at være med til at skabe fremdrift, samtidig med at vi løser de store udfordringer, samfundet står overfor.

I en kompleks, globaliseret og i stigende grad digital verden er samarbejde en af vores vigtigste nøglekompetencer. Det giver ikke længere mening at tale om samfund udelukkende som geografiske størrelser. Vi er alle i kraft af vores erhverv, interesser, relationer m.m. en del af flere forskellige fællesskaber, som går på tværs af fysiske og faglige grænser. 

Når vi vil adressere de helt store udfordringer - klima, ulighed, rent drikkevand, ligestilling, bæredygtig udvikling osv. - griber naturvidenskaben, sundhedsvidenskaben, samfundsvidenskaben og humaniora ind i hinanden. 

De er alle en del af en løsning, som skal findes gennem samarbejde. 

På Aalborg Universitet favner vi alle discipliner, og vi vægter samarbejdet både i og uden for universitetets bygninger meget højt. Vi skaber meget mere end forskning og uddannelse. Vi skaber løsninger, fremdrift og udvikling. For alle samfund og for hele verden. 

Velkommen til Aalborg Universitet. 

Per Michael Johansen

Rektor, AAU

Ledige stillinger hos Aalborg Universitet

Se de ledige stillinger lige her

Artikler om Aalborg Universitet

Kontakt

Aalborg Universitet
Fredrik Bajers vej 7B, 9220 Aalborg Øst

Telefon: 99409940
Mail: aau@aau.dk

Find information om andre virksomheder

Se alle Vigeur-partnere