”Det er nemt nok for jakkesættene at sige, vi skal være grønnere – men de konkrete forslag kommer fra gulvet”
Annoncørbetalt indhold

”Det er nemt nok for jakkesættene at sige, vi skal være grønnere – men de konkrete forslag kommer fra gulvet”

Helle Mølgaard Pedersen og Kristina Volfart fra AOF Nordjylland mener den grønne omstilling kalder på en bottom-up proces, hvis vi nogensinde skal nå.

Foto: Svenn Hjartarson
30. august 2023
Om partnerskabet

Denne artikel er bragt i samarbejde med

AOF Nordjylland
AOF Nordjylland

De fleste virksomheder mener, at grøn omstilling er vigtigt. Selv hvis de ikke gjorde, så er der i mange brancher i dag strenge retningslinjer og lovkrav, som skal sikre energieffektivitet, bæredygtighed og mindre miljøpåvirkning. Og så er den jo ikke længere.

Som regel er det dog lang mere krævende i praksis. Helle Mølgaard Pedersen, som er projektleder hos AOF Nordjylland, mener det kalder på en bottom-up proces, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling.

”De ansatte ude i virksomhederne skal i langt højere grad involveres i de ambitioner, der typisk sættes i virksomhedens ledelse. Det er nemt nok for jakkesættene at sige, vi skal være grønnere – men de konkrete forslag kommer fra gulvet” forklarer hun.

AOF Nordjylland har underskrevet en partnerskabsaftale med Klimaalliancen. Klimaalliancen består i dag af 97 af landet kommuner, som arbejder sammen om at udvikle nye løsninger, der kan løfte klimaarbejdet på tværs af kommune- og regionsgrænser. AOF forpligter sig dermed til at hjælpe Aalborg Kommune med at nå i mål med en 70% reduktion af CO2 til år 2030.

”Det vi kan bidrage med, er at få mere handling bag ordene i virksomhedernes målsætninger ved at uddanne deres medarbejdere i grøn omstilling”, siger Helle og fortsætter:

Det er jo de ansatte, der har hænderne nede i maskinrummet, og de kan derfor bedre få øje på mulighederne for mere bæredygtighed. De skal bare lære at kigge efter dem.
Helle Mølgaard Pedersen, projektleder hos AOF

Hos AOF Nordjylland har de nogle helt konkrete forslag til, hvordan det skal gribes an.

Nedefra og op

”AOF” stå for Arbejdernes Oplysningsforbund, og er en sammenslutning af lokale afdelinger, som tilbyder kurser og uddannelsesaktiviteter i hele landet. De underviser blandt andet i forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. Det er blandt andet disse kurser, der kan tematiseres om emnet grøn omstilling.

For almindeligt ansatte, der hver dag møder ind og gør deres arbejde, kan snak om grøn omstilling virke abstrakt og prætentiøst. Det er i hvert fald erfaringen hos AOF Nordjylland, når de taler med deres kursister om emnet. Dog viser det sig som regel, at de faktisk er meget tættere på alle løsningerne end de ledere, der sætter ambitionerne.

"Det er dem, der ved det først, hvis en vandhane drypper eller et lysstofrør knitrer et sted. Det er dem, der først spotter en fejlmelding i systemerne eller bemærker en ineffektiv del af produktionen. Det er dem, som ser alle de her ting, så det handler om at give dem blik for, hvad det betyder," forklarer Helle.

Det kan de netop lære hos AOF Nordjylland, som tilbyder at inkorporere temaet i eksisterende kurser, men også kan skræddersy et kursus om grøn omstilling efter den enkelte virksomheds behov.

”Med udgangspunkt i virksomheden og de forskellige problematikker og muligheder for grøn omstilling de har, så udarbejder vi skræddersyet undervisning til de ansatte. Det gør det hele enormt håndgribeligt for dem, og i sidste ende gavner det jo virksomheden.
Helle Mølgaard Pedersen, projektleder hos AOF

Det kan blandt andet være aktuelt for virksomheder, hvor produktionen og behovet for arbejdskraft svinger. De kan nemlig sende deres ansatte på kurser som alternativ til sæsonfyringer. 

”Langt de fleste arbejdspladser indbetaler til en kompetencefond. Med støtte fra fonden kan man sende sine ansatte på relevante kurser og få dækket udgifterne,” siger hun.

Det betyder at man kan beholde sine ansatte på lønningslisten, selvom der i princippet ikke er brug for dem i en periode. Man får refusion for deres løn under kurset, og får samtidig en endnu mere kompetent medarbejder tilbage på den anden side.

Foto: Svenn Hjartarson
Foto: Svenn Hjartarson

Invitation til klimatopmøde

Et helt nyt tilbud til virksomhederne, som AOF Nordjylland netop har lanceret, er klimatopmøder ude hos virksomhederne. I samarbejde med AOF’s aftenskole og Klimaalliancen er konceptet udviklet med henblik på at samle alle lag i virksomheden om en fælles forståelse for grøn omstilling.

”Vi tager alle de der flotte ord, som vi alle godt kan være blevet lidt døve og blinde for, helt ned på jorden igen. Vi kan fx se på hvad virksomhedens samlede CO2-aftryk er i dag. Hvordan man måler det, og hvor lidt der faktisk tit skal til for at justere på det” fortæller Kristina Volfart, som er underviser hos AOF.

Klimatopmøderne er en form for workshop, hvor man igennem en række forskellige spørgsmål enten om virksomheden eller om de ansattes hverdag får nogle tal frem, som fortæller om den samlede miljøbelastning. Blot ved at ændre lidt på arbejdstiderne, om man tager bilen eller bussen om morgenen, hvad der er med på madpakken og om lyset står tændt på kontoret hele natten eller ej, kan man få tallene til at svinge op eller ned.

”Jeg tror faktisk de fleste bliver overraskede, når først de sidder foran de her meget konkrete resultater, men også i samtalerne med deres kollegaer om erfaringer og idéer indenfor det her emne. Så begynder man faktisk at tænke over grøn omstilling som noget opnåeligt,” mener hun.

Det nye koncept er blevet taget rigtig godt imod. Næste møde finder sted hos en virksomhed i Vaarst i starten af oktober. Lyder håndgribelig undervisning om grøn omstilling også interessant for dig og din virksomhed, så kontakt AOF Nordjylland her.

Foto: Svenn Hjartarson
Foto: Svenn Hjartarson