Kraftig opfordring fra Rasmus Haugaard: "Der skal tænkes nyt for at vende udviklingen for Aalborgs erhvervsliv"
Annoncørbetalt indhold

Kraftig opfordring fra Rasmus Haugaard: "Der skal tænkes nyt for at vende udviklingen for Aalborgs erhvervsliv"

Erhverv Norddanmarks analyse af kommunernes erhvervsklima er positiv læsning om Nordjylland generelt. Læser man om Aalborg for sig, er det dog en helt anden historie. Formand Rasmus Haugaard giver her sit bud på, hvordan fortællingen om Aalborg kan vendes til det bedre.

Foto: Svenn Hjartarson.
26. september 2022
Om partnerskabet

Denne artikel er bragt i samarbejde med

Erhverv Norddanmark
Erhverv Norddanmark

Nordjyllands største erhvervsorganisation, Erhverv Norddanmark, har igen i år taget et nærmere kig på den netop offentliggjorte temperaturmåling af landets erhvervsvilkår foretaget af Dansk Industri.

Det har de fordi, det er organisations primære mission at skabe netværk og være bindeled mellem 650+ virksomheder inden for handel, industri, service og liberale erhverv i regionen.

Undersøgelsen vurderer kommunernes erhvervsvenlighed ud fra kategorier som sagsbehandling, trafikforhold, skatte- og afgiftsniveau samt dialog med kommunen, og Erhverv Norddanmark bruger den som pejlemærke for, hvor de enkelte nordjyske kommuner præsterer godt eller skidt.

"De steder, vi kan øve indflydelse, bruger vi analysens resultater, som løftestang for forbedringer, ligesom vi også bruger den til positiv promovering af regionen udadtil" forklarer formand Rasmus Haugaard.

Og i år er hans konklusion klar: Det går mildest talt rigtig godt for Nordjylland!

Morsø indtaget en fornem 2. plads blandt de 93 kommuner i undersøgelsen, mens Rebild som nr. 14 er regionens næstbedste. Også Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring og Mariager har alle opnået bedre placeringer på ranglisten end i sidste års analyse.

Men – og det er desværre et meget stort ”men” – Aalborg skiller sig negativt ud.

Problemet ligger i sagsbehandlingen

Nordjyllands største kommune lander efter et fald på 11 pladser nemlig som en yderst beskeden nr. 65, hvilket er dårligst af alle regionens 10 kommuner i undersøgelsen.

Udover sin formandspost i Erhverv Norddanmark, er Rasmus Haugaard også advokat med speciale i fast ejendom og erhvervsret, samt investor, rådgiver og bestyrelsesmedlem i en række øvrige større nordjyske virksomheder.

Det giver ham en ganske særlig forståelse for erhvervslivets mange processer. Han har da også et bud på, hvorfor det står så slemt til i Aalborg – og hvad man kan gøre, for at vende udviklingen.

Ifølge analysen er det især kategorierne ”Sagsbehandling” og ”Information og dialog”, hvor kommunen er hhv. nr. 73 og nr. 83 på listen, som virkelig trækker den i den overordnede vurdering af Aalborgs erhvervsvenlighed.

Med Rasmus ord reflekterer det, at Aalborg er en ”tung og komplicerende partner” for virksomhederne.

"Det forringer kommunens muligheder for at tiltrække nye virksomheder udefra, og så er det selvfølgelig heller ikke særlig positivt for de eksisterende virksomheder" mener han.

Hård opdeling og mange ledelseslag

Erhverv Norddanmarks klare opfattelse er, at Aalborg Kommunes magistratsstyre volder store problemer for kommunens erhvervsvenlighed.

Magistratstyret indebærer en hård opdeling mellem de forskellige forvaltninger med hver deres politiske leder. Miljøforvaltningen ledes eksempelvis af Enhedslisten, mens By- og Landskabsforvaltningen ledes af Venstre.

Derudover betyder størrelsen af Aalborg Kommune helt lavpraktisk, at de enkelte forvaltninger er fysisk adskilte, og at der er mange ledelseslag indenfor hver enkelt forvaltning.

Rasmus forklarer med et konkret eksempel om et opstartsmøde i en kompliceret byggesag.

"Virksomheden havde brug for en lokalplan fra stadsarkitekten, en byggetilladelse fra stadsingeniøren, en miljøgodkendelse fra miljøforvaltningen og så videre. Og alle de her sagsbehandlere har forskellige chefer både administrativt og politisk. Det gør ensartet og effektiv behandling vanskelig" siger han.

Foto: Svenn Hjartarson.
Foto: Svenn Hjartarson.

Inspiration fra de mindre kommuner

Aalborg Kommune er dog klar over udfordringerne og arbejder på at komme dem til livs. I det netop indgåede budgetforlig er der afsat over 11 mio. kr. til yderligere ressourcer i By- og Landskabsforvaltningen.

Men problemerne går ikke væk ved at øge antal sagsbehandlere, mener Rasmus Haugaard.

"Et væsentligt indsatsområde i den kommende strategi bliver kommunal erhvervsbetjening, men skal Aalborg for alvor rykke sig, kræver det mod og villighed til meget mere forandring" siger han.

Man behøver imidlertid ikke kigge langt efter inspiration.

I mindre kommuner som Rebild og Morsø, der begge har opnået flotte placeringer i undersøgelsen, har de en one-stop-entry, hvor alle relevante kompetencer er samlet i ét center med én ledelse.

Som eksempel er Rebild Kommune nr. 11 i kategorien ”Kompetent og effektiv sagsbehandling i forbindelse med byggesager” i undersøgelsen, og det vurderer Rasmus skyldes, at alle involverede i sagerne, refererer til samme chef og sidder i samme bygning.

Han opfordrer kraftigt til, at det samme etableres i Aalborg.

"Jeg ser det som én indgang i form af et center for erhvervsbetjening, der kan sikre effektivitet, minimering af bureaukrati og mulighed for at skabe en højere grad af faglighed" siger han.

Med en sådan løsning kan man matche den effektivitet, der kendes fra kommuner som Rebild og Morsø, og det vil sætte Aalborg foran alle andre større danske kommuner med magistratstyre.

"Der skal kort sagt tænkes nyt, for at nå Aalborg Byråds og borgmesterens ambitioner om erhvervsvækst og erhvervsvenlighed, og vende den negative udvikling for kommunen" mener Rasmus Haugaard.

Læs mere om Dansk Industris analyse hos Erhverv Norddanmark på www.erhvervnorddanmark.dk.