Mission Impossible? Færre unge skal sikre velfærden for flere ældre
Annoncørbetalt indhold

Mission Impossible? Færre unge skal sikre velfærden for flere ældre

Andelen af ældre borgere bliver større, og samtidig bliver der færre unge til at tage over på det nordjyske arbejdsmarked. Det skyldes blandt andet at de unge fordeler sig på uddannelser, der ikke matcher samfundets behov i en ikke så fjern fremtid.

14. november 2022
Om partnerskabet

Denne artikel er bragt i samarbejde med

Erhverv Norddanmark
Erhverv Norddanmark

Flere ældre og færre unge

Hos Erhverv Norddanmark arbejder man på at fremme erhvervslivet i Nordjylland, og derfor holder de også nøje øje med tendenserne på landets uddannelsessteder. Hvilke uddannelser vælger de unge i dag, og hvad betyder det for arbejdsmarkedet i fremtiden?

I en ny analyse bliver det imidlertid tydeligt, at de uddannelsessøgende ikke fordeler sig i tilstrækkelig grad på uddannelser, der matcher fremtidens behov. Det mener Rasmus Haugaard, formand for Erhverv Norddanmark.

”Der er en reel risiko for, at flere kommuner løber tør for kvalificerede medarbejdere. Både i det private og i det offentlige. Simpelthen fordi de unge ikke vælger uddannelser, som leder til de jobs, der bliver stor efterspørgsel på i fremtiden” fortæller han.

Dertil kommer, at der bliver flere ældre og færre unge borgere til at bære arbejdsbyrden. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose vil arbejdsstyrken i de nordjyske regioner falde frem mod 2030.

I Nordjylland vil der i 2030 være 10% færre mellem 16 og 19 år – sammenlignet med 7% i landet som helhed. Der er befolkningstilvækst i Aalborg og Rebild, men i alle andre nordjyske kommuner bliver der kun færre i den arbejdsdygtige alder.

Med andre ord eksisterer udfordringen ”færre unge til at bære velfærdssamfundet” både i Nordjylland og i Danmark samlet set.

Han mener, der kan sættes ind på to områder: Uddannelse og udenlandsk arbejdskraft.

De forkerte uddannelser?

”For det første skal man sikre, at så mange som muligt vælger en ungdomsuddannelse og senere en videregående uddannelse, der dækker et reelt behov i samfundet” mener Rasmus Haugaard.

Han peger på, at der allerede i 2026 vil mangle op imod 5.000 faglærte i Nordjylland, samt 3.500 tekniske specialister på tværs af de såkaldte STEM-uddannelser indenfor naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

”Det kan komme til at ramme os ekstra hårdt i Nordjylland, fordi netop de kompetencer er efterspurgte heroppe. Det er især stillinger indenfor grøn omstilling, digitalisering og automatisering, som der kun bliver flere af i fremtiden” siger Haugaard.

På netop de områder har Nordjylland et virkelig stort vækstpotentiale, mener han. De nødvendige uddannelser findes på Aalborg Universitet, og regionens mange store arealer giver gode muligheder for produktion af grøn energi og skalering af ny teknologi.

”Men det nytter imidlertid ikke meget, hvis arbejdskraften ikke er til rådighed” siger han.

Han er derfor af den overbevisning, at der i fremtiden bør være mindre frihed til at vælge ”de forkerte uddannelser”.

”Knapheden på arbejdskraft i de næste mange år, udløser et behov for stærkere regulering af, hvor mange vi uddanner til hvad” siger Haugaard.

Udenlandsk arbejdskraft

Derudover peger Haugaard også på et behov for at åbne op for udenlandsk arbejdskraft for at bære fremtidens arbejdsbyrde.

Han henviser som eksempel til Ældre Sagens forslag om oprettelse af uddannelser i udlandet eller opkvalificerende forløb med dansk undervisning.

Med sådanne uddannelsesforløb kan det blive muligt at hente kvalificeret arbejdskraft med forståelse for de danske forhold hjem til hårdt pressede områder på det danske arbejdsmarked.

”Hvis der kan skabes en model for formning af veluddannede mennesker til at indgå på det danske arbejdsmarked, kan det løse en lang række udfordringer,” mener Haugaard.

”Og det er ikke alene indenfor ældreplejen at det kunne være en god løsning, men også indenfor de områder i den private sektor, hvor der er mangel på arbejdskraft” forklarer han.

Haugaard mener derfor, at ”det er på høje tid at politikerne lægger deres overfølsomhed over for effektiv udenlandsk arbejdskraft på hylden, så også dette nødvendige middel kan tages i anvendelse.

Læs mere om Erhverv Norddanmark her.

Foto: Svenn Hjartarsson
Foto: Svenn Hjartarsson