Ledere svarer, at de gerne vil ansætte seniorer – men er virkeligheden en anden?
Q & A

Ledere svarer, at de gerne vil ansætte seniorer – men er virkeligheden en anden?

I en ny undersøgelse svarer ledere, at de gerne vil ansætte seniorer. Professor mener dog, der er langt fra ord til praksis.

Pernilla Abildtrup
Pernilla Abildtrup
Journalist

For knap en måned siden kunne du på Vigeur læse, at knap syv procent af beskæftigede seniorer oplevede diskrimination på arbejdspladsen, mens 31 procent af de arbejdsløse seniorer oplevede diskrimination.

Nu viser en ny undersøgelse fra interesseorganisationen Lederne, at for syv ud af ti ledere spiller det ingen rolle, at en jobansøger er over 55 år.

Men hvordan hænger det sammen, at lederne gerne vil ansætte seniorer, mens seniorer oplever det modsatte?

Det har jeg bedt Per H. Jensen besvare. Han er professor på CARMA på Aalborg Universitet og projekt SeniorArbejdsLiv.dk. Læs hans svar herunder.

Hvad kan det skyldes, at ledere på den ene side svarer, at de gerne vil ansætte seniorer, mens seniorer på den anden side oplever, de bliver diskrimineret på arbejdspladsen?

- Det er muligt, lederne siger, at de gerne ansætter seniorer. Desværre er der så langt fra ord til praksis. Data viser, at det i perioden 2008-2018 kun er gået ned ad bakke, når det gælder nyrekruttering af seniorer. Omvendt, når seniorer siger, at de oplever, at de diskrimineres, så er det noget, seniorerne oplever, men det behøver ikke at være i overensstemmelse med virkeligheden. Man kan ikke hævde, at man bliver aldersdiskrimineret, blot fordi man som 64-årige ikke har fået et job, man har søgt.

Hvornår føler seniorer sig diskriminerede?

- Seniorer føler sig især diskrimineret i forbindelse med jobansøgninger. Men de kan også føle sig diskriminerede ved omrokeringer internt i virksomheden. Eller ved afgang, f.eks. hvis et tilbud om nedsat arbejdstid ikke gælder alle seniorer, men kun bestemt udvalgte seniorer.

Hvem er særligt skeptiske over for at ansætte seniorer – og hvorfor?

- Virksomheder, som har rekrutteringsproblemer, eller hvor der i forvejen er mange seniorer blandt de ansatte, er i høj grad tilbøjelige til at rekruttere seniorer. Desuden er man relativt god til at rekruttere seniorer på offentlige arbejdspladser. Man er mindre god til det på private arbejdspladser, f.eks. inden for information og kommunikation, kontor og administration, og slet ikke god inden for landbrug, skovbrug og fiskeri.

Hvad er fordelen ved at ansætte seniorer?

- En undersøgelse blandt arbejdsgivere har vist, at arbejdsgiverne mener, at seniorerne er stærke, når det gælder loyalitet, pålidelighed, sociale færdigheder, fagligt overblik, og at de er motiverede til at gøre en ekstra indsats, når der er brug for dette.