Det er ikke ”fleksibilitet” at kunne hente sine børn i institution. Det er ”et livsvilkår”
Tendenser

Det er ikke ”fleksibilitet” at kunne hente sine børn i institution. Det er ”et livsvilkår”

Advokater på de store kontorer længes efter en bedre balance mellem privat- og arbejdsliv. Det fortæller Rasmus Thingholm, der er formand for Djøf Advokat. Nu har han et forslag til, hvad kontorerne bør gøre, hvis de vil have nemmere ved at rekruttere og fastholde medarbejderne.

Rasmus Thingholm, formand Djøf Advokat
17. marts 2022

De møder ind på kontoret om morgenen. Arbejder indtil sidst på eftermiddagen. Henter deres børn i institution. Og et par timer senere sidder en del advokater fra landets store advokatkontorer igen foran computeren og arbejder videre indtil sent ud på aftenen.

Det fortæller Rasmus Thingholm, der er formand i Djøf Advokat, som repræsenterer over 2.800 ansatte advokater og advokatfuldmægtige.

Dét at stemple ud fra arbejdet nogle timer for at hente sine børn bliver på de store kontorer ifølge formanden kaldt ”fleksibilitet”. Selv kalder han det ”et livsvilkår”. For ”børnene skal jo hentes”, pointerer han.

Hvis kontorerne i fremtiden skal have held med at fastholde og rekruttere medarbejdere, mener han, at de skal skabe bedre forudsætninger for medarbejdernes balance mellem privat- og arbejdsliv. For det efterspørger Djøf Advokats medlemmer, som arbejder på kontorerne.

”Vores medlemmer vil virkelig gerne være med til at gøre en forskel på jobbet, de vil gerne udvikle sig, de vil gerne blive endnu dygtigere. Men de vil også gerne have mulighed for at kunne være der for deres familier og venner eller have tid til fritidsinteresser. Det kræver, at nogle af arbejdsgiverne aktivt tør melde sig på banen med konkrete initiativer og sikre mulighed for en bedre balance mellem arbejds- og privatliv,” siger Rasmus Thingholm.

En undersøgelse fra november 2021 viser, at det at have tid til familie og venner er den vigtigste værdi for yngre advokater. 81 procent peger på denne værdi som den vigtigste.

301 advokater med op til fem års erfaring har besvaret undersøgelsen, der er foretaget af fagbladet Advokaten, som Advokatsamfundet står bag.

Desuden svarer 74 procent, at den vigtigste værdi, når de skal vælge arbejdsplads, er, at der er plads til familieliv.

En undersøgelse foretaget i 2019 blandt Djøf Advokats medlemmer viste, at 66 procent af de medlemmer, der var ansat på et advokatkontor, overvejede at skifte til et job udenfor advokatbranchen. Den årsag, flest valgte som begrundelse, var, at ”familieliv og ansættelse på et advokatkontor er svært forenelige”. 295 medlemmer havde besvaret undersøgelsen.

En bedre dialog

I starten af februar offentliggjorde Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed Deloitte, at de fra juni i år indfører forbedrede barselsvilkår, så også fædre får ret til 24 ugers betalt barsel. Advokatkontoret Bruun & Hjejle offentliggjorde et lignende tiltag i sommers.

Rasmus Thingholm mener, at tiltagene er positive. Men han mener, at der skal mere end forbedrede barselsvilkår til, hvis der for alvor skal skubbes til balancen mellem advokaternes privat- og arbejdsliv.

”Der bliver indført nogle få tiltag rundt omkring på kontorerne, men der skal mere til. Ellers tror jeg, at advokatkontorerne inden for nogle år vil opleve en større affolkning blandt de mere erfarne advokater. For efterspørgslen efter advokater i andre private virksomheder er stor, så det kan komme til at gøre rigtigt ondt på advokatkontorerne på den lange bane,” siger han.

Hvis der er nogle kontorer, der går forrest på nogle punkter, så rygtes det hurtigt
Rasmus Thingholm, formand, Djøf Advokat

”Jeg mener ikke, at hverken bedre barsel eller mulighed for hjemmearbejde løser det alene. Det kræver en helt ny måde at se tingene på,” siger han.

Hvilke tiltag mener du, at advokatkontorerne bør indføre for at få medarbejderne til at blive?

”De skal blive bedre til at tage dialoger med og lytte til de enkelte medarbejdere for at imødekomme deres ønsker, i stedet for at skære alle medarbejdere over én kam,” siger Rasmus Thingholm.

”Det kan være, den pågældende medarbejder ønsker færre debiterbare timer eller færre timer i det hele taget, for det er jo timerne og de ofte skarpe deadlines, der kan gøre balancen mellem privat- og arbejdsliv svær”.

Ifølge Djøf Advokats seneste lønundersøgelse fra september 2021 arbejder advokater på advokatkontorer i gennemsnit 47 timer i ugen. Kigger man udelukkende på kontorer med mere end 50 ansatte, har mere end halvdelen over 50 timer i ugen.

”Vi hører fra flere og flere af vores medlemmer på de store kontorer, at de i dag nærmest skal stille deres leder et ultimatum. Altså sige: ”Hvis I ikke kan tilbyde mig andet end det her, så kan jeg ikke love, at jeg bliver. Jeg har faktisk en jobsamtale i morgen.” Det er først dér, hvor nogle ledere griber ind og prøver at finde en model, der kan skabe en bedre balance for den pågældende,” siger han.

Et vigtigt rekrutteringsparameter

Det kan godt være, at tiltagene koster på bundlinjen, siger Rasmus Thingholm. Men han mener, at advokatkontorerne skal se det i et større perspektiv.

”For man skal også huske, at vores medlemmer taler sammen på tværs af advokatkontorerne. Så hvis der er nogle kontorer, der går forrest på nogle punkter, så rygtes det hurtigt. Jeg tror virkelig, at en bedre balance er et endnu vigtigere fastholdelses- og rekrutteringsparameter fremadrettet,” siger han.

Men bliver der ikke netop skubbet til balancen nu, hvor eksempelvis Bruun & Hjejle har indført bedre barselsvilkår? Det kan jo være, andre kontorer følger efter.

”Det håber jeg,” siger Rasmus Thingholm.