Et lille plaster på et åbent benbrud: Hjælpepakkerne er tilbage, men hvordan skal de hjælpe?
Forskning

Et lille plaster på et åbent benbrud: Hjælpepakkerne er tilbage, men hvordan skal de hjælpe?

I denne Q&A gør professor i arbejdsmarkedsforhold, Thomas Bredgaard, dig klogere på, hvad de nye hjælpepakker indeholder og hvem, der kan benytte sig af dem.

Grafik: Maja Henriksen.
14. december 2021

Så er den gal igen. Coronarestriktioner får atter konsekvenser for mange virksomheder og selvstændige. Heldigvis har regeringen, med et bredt flertal i folketinget, genåbnet hjælpepakkerne. De gælder for de dele af erhvervs- og kulturlivet, som får mindre omsætning pga. de restriktioner, der er indført for at begrænse covid-19 smitten (f.eks. restauranter, barer, natteliv, underleverandører, koncertarrangører, spillesteder, kunstnere). Et lille plaster på et stort og smertefuldt sår. 

I denne Q&A gør professor i arbejdsmarkedsforhold på Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard, os klogere på corona-hjælpepakkerne, der skal hjælpe virksomheder og selvstændige gennem julen og vinteren.

Hvad indeholder corona-hjælpepakkerne, der netop er blevet vedtaget?

Virksomhederne kan søge om hjælp til faste omkostninger og selvstændige for omsætningstab, hvis deres omsætning er reduceret med mere end 30 procent. De kan få 90 procent af deres tabte omsætning kompenseret af staten. Hjælpepakkerne gælder fra 1. december indtil 28. februar. De virksomheder, som er tvangslukket, eksempelvis nattelivet, vil få fuld kompensation. Der er sågar afsat en pulje på 10 mio. kr. til kasserede, letfordærvelige varer for de virksomheder og leverandører, som i weekenden 10. til 12.  december ikke kan afholde eksempelvis julefrokoster. Lønkompensationsordningen til medarbejdere som bliver hjemsendt er også blevet genindført.

Er der noget, der adskiller sig fra de tidligere hjælpepakker?

Hjælpepakkerne er generelt en videreførelse og forlængelse af de hjælpepakker, der blev anvendt under den sidste nedlukning henover forrige vinter. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har også genindført en videreførelse af lønkompensationsordnigen for de medarbejdere, som bliver hjemsendt som følge af restriktionerne.

Hvad er det, hjælpepakkerne kan, og hvorfor er de vigtige?

Hjælpepakkerne holder populært sagt en hånd under virksomhederne og medarbejderne, så længe de er ramt af restriktioner. De skal dermed forhindre, at virksomhederne går konkurs og medarbejderne bliver fyret.

Hjælpepakkerne har bidraget til, at det danske arbejdsmarked hurtigt er kommet på fode igen, når arbejdspladserne er genåbnet efter nedlukningerne. Vi oplever således i øjeblikket en højkonjunktur med rekordhøj beskæftigelse, lav ledighed og stor mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Ulempen ved hjælpepakkerne er, at staten populært sagt kan hjælpe med at holde nogle virksomheder kunstigt i live. Virksomheder, som ville være gået konkurs og fyret sine medarbejdere, hvis det ikke var for hjælpepakkerne.

Tror du, at der er grupper/ erhverv, der føler sig forbigået?

Danske Erhverv og SMV Danmark (som repræsenterer de små- og mellemstore virksomheder) har begge udtrykt tilfredshed med aftalen, så det er ikke mit indtryk, at der generelt er grupper eller erhverv, som er blevet forbigået. Det kan selvfølgelig ikke undgås, at eksempelvis virksomheder, som ligger lige under tærskelværdien på 30 procents omsætningstab, føler sig forbigået.