Fra skolegården til arbejdspladsen: Det usynlige problem med fatale konsekvenser
Q & A

Fra skolegården til arbejdspladsen: Det usynlige problem med fatale konsekvenser

Ny undersøgelse viser, at medarbejdere har en højere risiko for selvmordsforsøg eller fuldbyrdet selvmord, hvis de har oplevet mobning, sammenlignet med medarbejdere, der ikke har været udsat for mobning.

Foto: Nik Shuliahin, Unsplash
13. juli 2022

Der er stort fokus på mobning i folkeskolen, for selvfølgelig må man ikke mobbe – det indlæres på lige fod med færdighedsregning og korrekt brug af udsagnsord. Det kan de fleste nok blive enige om er en god idé. 

Alligevel stopper disse krænkelser ikke altid i klasselokalerne eller skolegården. En del oplever dem også i deres voksenliv på arbejdspladsen. I ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet og en række andre samarbejdspartnere har omkring 10 procent af deltagerne svaret, at de har været udsat for mobning på deres arbejdsplads inden for 12 måneder fra spørgetidspunktet. 

Det skriver de i denne pressemeddelelse.  

Ifølge Arbejdstilsynet er der tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Og det kan have store konsekvenser.

For undersøgelsen viser desuden, at der er en sammenhæng mellem mobning på arbejdspladsen og risikoen for selvmord eller selvmordsforsøg.

Undersøgelsen baserer sig på svar fra 98.330 personer fra forskellige danske studier, der har svaret på række spørgeskemaundersøgelser, der er blevet fortaget af NFA i perioden fra 2004 til 2014 og deltagernes gennemsnitsalder er 44 år.

’’Der er tale om et robust undersøgelsesdesign, og vi har justeret analyserne for de mest relevante forklaringsfaktorer, inklusive tidligere mentale helbredsproblemer og skilsmisse. Det har dog ikke været muligt at inddrage andre mulige forklaringsfaktorer, som eksempelvis større livsbegivenheder såsom fyringer eller mobning tidligere i livet,’’ siger Thomas Clausen, seniorforsker på NFA og én af forfatterne til studiet, i en pressemeddelelse.

I denne Q&A dykker vi ned i undersøgelsen fra NFA.

Hvor store er konsekvenserne ved mobning på arbejdspladsen?

Hvis medarbejdere har været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, har de næsten dobbelt så stor risiko for selvmord eller selvmordsforsøg. Helt præcist er risikoen 1,7 gange større, hvis de er blevet mobbet. Det vil sige, at for hver gang der er 10 personer, der har begået selvmord eller forsøg på selvmord i gruppen af medarbejdere, som ikke har rapporteret mobning, vil der være 17 personer, der har begået selvmord/selvmordsforsøg i den gruppe, som er blevet mobbet.

’’Vi ved fra tidligere undersøgelser, at personer, der svarer, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen, har en større risiko for at depressive lidelser, langvarigt sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Så det her studie understreger, hvor farligt mobning kan være og, at det er endnu mere alvorligt, end hvad forskningen hidtil har vist,’’ siger Thomas Clausen i forbindelse med pressemeddelelsen.

Er der nogle grupper af mennesker, der er i større risiko end andre?

Risikoen for selvmord og selvmordsforsøg er langt større hos mænd. Resultaterne viser, at risikoen er næsten tre gange højere for mænd, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen sammenlignet med mænd, der ikke har. Det vil sige, at for hver gang der er 10 mænd, der har begået selvmord/selvmordsforsøg i gruppen af mænd, som ikke har rapporteret mobning, vil der være 29, der har begået selvmord/selvmordsforsøg i gruppen af mænd, som er blevet mobbet.

’’Det er en markant forskel, vi kan se på kønnene i undersøgelsen. Tidligere undersøgelser tyder på, at mænd er mindre tilbøjelige til at søge støtte, når de oplever mentale helbredsproblemer. Det kan således også være, at mænd, i lavere grad end kvinder, vil være åbne omkring mobningsproblemer på arbejdspladsen, og de dermed ikke får den støtte, der kan være behov for. Og det kan være en del af forklaringen på de forskelle, vi ser mellem mænd og kvinder,’’ forklarer Thomas Clausen.

Hvordan kan man forebygge problemet?

Omkring 10 procent af deltagerne har som sagt svaret, at de har været udsat for mobning på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder.

’’Det er en høj andel. Og det viser jo, at mobning er udbredt på danske arbejdspladser. Så resultaterne fra denne og andre undersøgelser bekræfter vores indtryk af, at mobning er en påvirkning i det psykosociale arbejdsmiljø, som man skal tage særdeles alvorligt.’’

’’Hvis man skal forebygge mobning, er det en god ide at have et fokus på den løbende indsats for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det kan man gøre i forbindelse med de løbende trivselsmålinger på arbejdspladsen. Når man arbejder med arbejdsmiljøet, er det vigtigt, at man er grundig, at man involverer medarbejderne og går systematisk til værks,’’ siger Thomas Clausen.

Hvis du har selvmordstanker, kan du kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05.