Ja, chefen må gerne forskelsbehandle sine medarbejdere. Faktisk skal hun
Arbejdspladsen

Ja, chefen må gerne forskelsbehandle sine medarbejdere. Faktisk skal hun

Mennesker er forskellige, og det samme bør ledelsen af dem være. Men hvordan undgår man misundelse, og hvordan kan man som medarbejder hjælpe sin leder og derved sig selv? Det fortæller Tina Brun i dagens Q&A.

Caroline Bundgaard
Caroline Bundgaard
Journalist og visuel fortæller

Hun foretrækker at kalde det adfærdsbestemt ledelse.

”Forskelsbehandling kan godt blive opfattet negativt, ikke?” Tina Brun peger på forfordeling af køn og etniciteter som eksempler på problematisk forskelsbehandling – og understreger, at ligebehandlingsloven selvsagt skal overholdes.

Men hvordan kan man individuelt hjælpe sine medarbejdere med at trives og præstere bedst muligt? Det fortæller directoren fra Unique Human Capital, som blandt andet rådgiver inden for ledelse og rekruttering.

Må du som leder forskelsbehandle dine medarbejdere?

”Ja, for mennesker er forskellige, og der er også forskellige årsager til, at vi sidder i de roller, vi gør.

Nogle er ekstroverte og får energi af social interaktion på arbejdspladsen. Andre er mere introverte og arbejder måske bedre i eget selskab. Nogle medarbejdere kræver en høj grad af frihed og medbestemmelse, mens andre trives bedst med flere rutiner og faste retningslinjer.

Som leder skal du finde ud af, hvordan den enkelte medarbejder trives og præsterer bedst, og om muligt lade medarbejderen udfolde sig inden for de rammer.

Det forudsætter selvfølgelig, at medarbejderens behov stemmer overens med vedkommendes rolle og arbejdspladsens overordnede værdisæt – og derfor er det enormt vigtigt allerede i rekrutteringsprocessen at finde ud af, hvad der motiverer en potentiel medarbejder, og hvad der gør, at de trives i deres job.”

Hvordan finder du dine medarbejderes individuelle behov?

”Du taler med dine medarbejdere og ledelseskollegaer.

Som leder bør du være nysgerrig på, hvem dine medarbejdere er som mennesker, og du skal også turde gå til dine ledelseskollegaer og HR efter sparring og inspiration. Der er absolut ingen skam i at sige: Jeg står i den her situation med en medarbejder. Hvordan ville I gribe det an?

Et redskab til at lære mere om sine medarbejdere er persontypetest. De giver indsigt i de forskellige typer i teamet og kan være et godt udgangspunkt for en konstruktiv dialog om adfærd, kommunikation og samarbejde.

Vi bliver typisk ansat på baggrund af vores kompetencer, men det er vores adfærd og personlighed, der er med til at afgøre, hvor godt vi lykkes i jobbet.
Tina Brun, director i Unique Human Capital

MUS og 1-1 samtaler er selvfølgelig også gode anledninger til at vende vigtige emner og finde det rette fokus. Men her er der igen forskel på mennesker. Nogle medarbejdere, måske særligt fra de yngre generationer, har brug for at kunne bringe ting på banen, når de opstår.

Derfor kan en mere umiddelbar og impulsiv samtale være lige så givende.”

Risikerer man misundelse blandt medarbejderne?

”Som mennesker har vi ubevidst bedre kemi med nogle end med andre. Det er uundgåeligt, men kan godt være uhensigtsmæssigt på en arbejdsplads.

Det skubber til vores retfærdighedssans, hvis visse kollegaer forfordeles, eller vi oplever forudindtagede holdninger fra vores leder. Derfor er det vigtigt, at lederen er opmærksom på sin egen adfærd og bidrager til trivsel og motivation for alle i teamet.

Sund forskelsbehandling eller adfærdsbestemt ledelse handler om at se værdien i vores forskelle – og om at bringe den enkelte medarbejder og deres kompetencer bedst muligt i spil.

Og her kan man som medarbejder i høj grad hjælpe sin leder på vej.

Vi bliver typisk ansat på baggrund af vores kompetencer, men det er vores adfærd og personlighed, der er med til at afgøre, hvor godt vi lykkes i jobbet. Så vær ærlig omkring, hvilken arbejdskultur du trives bedst i, og vær selv proaktiv i dialogen med din leder.”