Kommer du lige ind på mit kontor? ;-) Tænk dig om, inden du sender emojis afsted på arbejdspladsen
Arbejdspladsen

Kommer du lige ind på mit kontor? ;-) Tænk dig om, inden du sender emojis afsted på arbejdspladsen

Emojis vækker følelser og kan nemt misforstås. Så hører de til i arbejdsmailsen? I denne Q&A gør erhvervspsykolog Jakob Bjarnø Rasmussen dig klogere på, hvilken betydning emojis har for din modtager, og hvordan du kan bruge emojis i dine arbejdsmails uden, at du bliver den upassende kollega eller chef.

Vivian Lamhauge
Vivian Lamhauge
Journalist

Nogle bruger mange – måske endda lidt for mange. Andre bruger dem ikke. Vi taler om emojis. Engang var de reduceret til de gule cirkler med glade eller sure munde. I dag er der uanede muligheder for at udtrykke sine følelser med alverdens emojis. Men skal man også gøre det professionelt?

Der er i hvert fald mange muligheder for at bruge dem. Den digitale kommunikation i form af e-mails er i dag synonym med arbejdet på langt de fleste arbejdspladser i Danmark. Vi bruger mange timer på at læse og sende. Lige fra vi møder ind om morgenen, hvor vi starter med at tjekke mailindbakken, og så bruger mange af os resten af dagen på at skrive dem. Til medarbejderne. Kollegerne. Kunderne.

Jeg er sådan en, der afslutter mine mails med en smiley. Jeg synes, det er personligt og lidt mindre formelt.  Jeg holder mig dog til de gule smileys og sender altså ikke en hel zoologiskhave efter mine kilder. Men jeg ved, at flere af mine kolleger synes, det er uprofessionelt.

Derfor har jeg spurgt Jakob Bjarnø Rasmussen, der er ledelseskonsulent og erhvervspsykolog hos konsulenthuset Human House om, hvilken betydning emojis egentlig har professionelt.

Her kan du læse hans svar og blive klogere sammen med mig.

Emojis, hvad er der med dem?

’’En af de ting, som er svære at kommunikere på skrift, er følelser. Her kan emojis være med til at vise, hvad vi føler og tænker, og på den måde være med til at forebygge misforståelser.

Når vi taler med et andet menneske ansigt til ansigt, bruger vi i høj grad vores krop til at vise, hvad vi i virkeligheden mener eller ønsker at sige. Med emojis kan vi understrege en pointe eller vise, at vi siger noget med et glimt i øjet.

Men emojis kan ikke fjerne alle misforståelser på skrift. Tværtimod. Der findes et hav af eksempler på emojis, der bliver brugt forkert, eller hvor vi forstår den samme emoji på to vidt forskellige måder.

Et eksempel, jeg så for nyligt, var i forbindelse med et opslag på sociale medier om en persons begravelse. Her kondolerede en person den afdødes familie med en ’’jeg græder af grin’-emoji’’, men hvor jeg er overbevist om, at personen ønskede at vise den mere traditionelle ’’jeg græder’-emoji’’ for at understrege, at vedkommende var ked af det.

Men selvom emojis kan være med til at skabe misforståelser, ser jeg stadig mange positive fordele ved at bruge emojis, da det gør det lettere for modtageren at forstå, hvad man som afsender ønsker at sige.”

Er det uprofessionelt at bruge emojis?

’’Holdningerne til emojis er mange. Nogle mener, at emojis udelukkende hører til i det private, og ikke er noget, man skal bruge, når man kommunikerer professionelt, mens andre ser det som en naturlig del af den digitale kommunikation.

Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvorvidt det er professionelt eller uprofessionelt at sende emojis i arbejdsmails. I nogle sammenhænge vil det helt klart være upassende at bruge emojis, mens det i andre situationer er helt naturligt.

Lad os sige, at du som leder skal indkalde en medarbejder til tjenestelig samtale via mail. Her vil jeg undgå brugen af emojis. Det vil umiddelbart være en upassende brug af emojis ligegyldigt om du brugte en sur, ked-af-det, glad eller alt midt imellem emoji. Konteksten her passer bare rigtig ringe til emojis.

Skal personaleforeningen derimod invitere til julefrokost eller skriver du tak for hjælpen eller tak for et hurtigt svar til en kollega eller kunde, så kan du snildt snige en emoji ind hist og her.

Mit bedste råd er, at du bruger emojis i din skriftlige kommunikation med kolleger eller kunder ud fra, hvem du er som person. Det er vigtigt, at du i din digitale kommunikation er troværdig, og ikke giver indtryk af at være en anden person, end du i virkeligheden er. Samtidig kan emojis også være med til at fortælle noget om, hvilken personlighedstype vi er. Personer, som har præference for Følen, vil ofte have større tendens til at sende emojis, der griner, blinker eller smiler, end personer, som har præference for Tænkning.’’

Skal man være ekstra opmærksom, hvis man er chef? Eller gælder det også kolleger?

’’Det er klart, at man som leder ofte spiller en anden rolle, og der kan være en særlig opmærksomhed forbundet hermed – som blandt andet rollemodel og ansvarshavende.

Vigtigt for god kommunikation er blandt andet tydelighed. Tydelighed er essentielt for enhver kommunikation, men måske særligt fra lederens side. Derfor kan der også ligge et lille ekstra opmærksomhedspunkt i lederens brug af emojis, hvis det på nogen måde kan gøre ens budskab uklart eller tvetydigt. En eventuel misforståelse eller ’svipser’ i brugen af emojis fra en leder kan sagtens tænkes at have en større negativ indvirkning end mellem kolleger iblandt.

Og når alt det er sagt, så er nogle af de bedste råd naturligvis at bruge sin sunde fornuft. Man skal være autentisk, og hvis man er i tvivl, så skal man lade være.''