Foto: Torben Hansen
Arbejdspladsen

Overvejer du at skifte job? Disse 5 spørgsmål kan du stille dig selv

Årsskiftet nærmer sig, og for mange giver det anledning til at mærke efter og gøre status. Går du med tanker om at skifte job i det nye år? I dagens Q&A stiller Tina Brun fem spørgsmål, som måske kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning.

Ifølge Tina Brun er det vigtigt at finde de arbejdsopgaver og roller, du føler dig positivt udfordret i. Foto: Torben Hansen
23. december 2021

Jeg har selv lige været der. 1. november startede jeg nemlig som journalist på Vigeur-redaktionen, og jeg kan levende genkalde mig de mange overvejelser, der følger med et jobskifte. Hvordan bliver arbejdskulturen? Kommer jeg til at fortryde? Og hvad med de kollegaer, jeg holder så meget af?

Derfor har jeg søgt råd hos Tina Brun, der er director i konsulenthuset Unique Human Capital. Hun deler her nogle af de spørgsmål, du med fordel kan stille dig selv i beslutningsprocessen. For muligvis skal der ske en forandring, men lykken ligger ikke nødvendigvis i et jobskifte.

1. Er du glad, når du står op om morgenen?

"Vi kan ikke forvente at være glade hver morgen, men det bør vi være det meste af tiden.

Hvis du ikke er rigtigt glad ved tanken om dit arbejde, kan du tænke over, hvornår du sidst var det, og hvilket arbejdsindhold du havde på det givne tidspunkt. Det er et pejlemærke, du kan navigere efter i din eventuelle jobsøgning.

Føler du dig udfordret, behøver det dog ikke resultere i et jobskifte. Det er også en drivkraft, at vi skal løse svære opgaver, som kræver noget ekstra af os. Det vigtige er blot, at vi har en fornemmelse af, vi kan løse opgaven.

Det samme gælder i høj grad også for kandidater, der gerne vil have en højere stilling. De rigtige vilkår skal være til stede, så du kan lykkes i rollen."

2. Savner du udfordringer?

"Så gælder det om at finde de arbejdsopgaver og roller, du føler dig positivt udfordret i.

Måske kræver det et jobskifte, men det er en god idé at søge afklaring i egen organisation først. Med den rigtige dialog med din leder eller HR er det måske ikke nødvendigt at skifte job.

Uanset hvem du søger sparring hos, når du overvejer nye udfordringer, bør du slippe antagelserne og forventninger fra dig selv og dine omgivelser. Hvor er det, du virkelig synes, du gør en forskel? Gå efter dét.

Vi møder indimellem den tilgang, at ledelse er den eneste udviklingsvej. Det er det på ingen måde.

Udvikling kan også være et større ansvar i din nuværende stilling eller mere komplekse opgaver, som udvider din kompetencebase eller bringer den i spil i en ny kontekst."

3. Tænker du meget over din løn?

"Løn er en vedligeholdelsesfaktor, som helst skal være på et niveau, hvor du ikke tænker synderligt meget over den i din hverdag.

Bruger du for meget energi på at tænke på din løn, er der sandsynligvis et mismatch mellem lønnen og den indsats eller værdi, du selv føler, du skaber på arbejdspladsen. Det kan være som følge af kraftig udvikling i virksomheden, manglende afstemning med din leder, eller fordi branchen generelt ligger på det givne lønniveau.

I mange tilfælde kan et jobskifte, eller ligefrem brancheskifte, være den hurtigste vej til en lønstigning. Men det betyder ikke nødvendigvis større arbejdsglæde, og lønnen bør aldrig være den bærende drivkraft.

Tænk snarere over, hvilken kultur og hvilket arbejdsmiljø du trives bedst i, hvad der føles meningsfuldt for dig, og hvilke sider af dig selv du gerne vil bringe i spil."

4. Trives du med dine arbejdsvilkår?

"Nogle brancher er meget meningsfulde, men har til gengæld arbejdsvilkår, som er svære at trives i. Det kunne eksempelvis være den hårdt pressede sundhedssektor.

Vi henviser i den her artikel til årsskiftet, men mange danskere har ikke en lang juleferie foran sig, hvor der er tid til at stoppe op og mærke efter – selvom det måske er dem, der trænger allermest til ferie.

Det kan være svært at handle på, og man må derfor spørge sig selv, hvor meget purpose betyder. Og hvad alternativet er.

Vores sundhedsvæsen bliver for eksempel ikke bedre af, at folk slider sig selv op. Hvis der ikke skabes en forandring oppefra, må det have den hårde konsekvens, at niveauet falder, eller at systemet helt bryder sammen.

Vi er først og fremmest nødt til at forholde os til os selv og vores egen trivsel. Det giver de bedste forudsætninger for at bringe værdi til andre."

5. Er du ikke afklaret endnu?

"I så fald kan det være en god idé at vente med jobsøgningen.

Når vi taler med jobkandidater, kigger vi meget på, om vedkommende er på vej væk fra noget eller på vej hen til noget. Vi kan godt mærke, om du er fyldt op af frustrationer – men i rekrutteringsprocessen er det vigtigere at nå frem til, hvad det er, du gerne vil.

Kigger du ikke indad, risikerer du også, at ”nissen” flytter med til din nye arbejdsplads.

Det er nemt at give andre skylden for, at vi ikke trives, men vi skal hellere reflektere over vores egne handlinger og fremdrift. Hvad kan jeg tilføre en arbejdsplads? Og på hvilken måde vil jeg gerne gøre det?

Bliver du afklaret omkring dét, er der god mulighed for, at du vil lykkes og trives i dit arbejde."