Regelforenkling er ikke nok: - Man skal ville ældrejob med hjertet, mener plejehjemsleder
Sundhedsvæsenet

Regelforenkling er ikke nok: - Man skal ville ældrejob med hjertet, mener plejehjemsleder

Asia Christensen har oplevet en stor stigning i dokumentationskravene i ældreplejen i de seneste år.

Lise Stenbro
Lise Stenbro
Journalist

Det er ikke kun medarbejderne på Lindholm Plejehjem, der bruger lang tid på at registrere og dokumentere alt mellem himmel og jord. På ledelsesplan er der også meget, der godt kunne være smartere, mener både plejehjemsleder Asia Christensen og souschef Ann Ravn.

''Når en beboer flytter ind bliver de typisk oprettet i vores it-system og tildelt ydelser i forhold til, hvad de har brug for af personlig pleje, tøjvask, medicin og meget andet, og det er stort set medarbejderne, der tager sig af tager sig af det, for det er dem, der kender borgeren og ved, hvor lang tid de enkelte ting tager,'' fortæller Ann Ravn.

Ann Ravn (tv). skal igennem hele 57 klik og udfylde et tilsvarende antal faneblade, for at evaluere en beboer. Foto: Torben Hansen
Ann Ravn (tv). skal igennem hele 57 klik og udfylde et tilsvarende antal faneblade, for at evaluere en beboer. Foto: Torben Hansen

Hun arbejder selv mest med en pc, hvor man godt kan oprette og bestille en ydelse, men hun kan ikke planlægge den, for det kræver en Ipad, og det er ikke særligt hensigtsmæssigt, mener hun.

''Hertil kommer at Asia og jeg fast hvert andet år og løbende har en samtale med borgeren og de pårørende, hvor vi evaluerer, hvordan det går, om der er brug for mere hjælp og så videre,'' fortsætter hun.

''Og er der det, laver vi en bevilling efter de paragraffer, der gælder på området, og den får han eller hun så i sin e-boks. For eksempel hvis vedkommende er blevet markant dårligere og skal have mere hjælp,'' tilføjer hun.

Foto: Torben Hansen
Foto: Torben Hansen

Ifølge Ann adskiller systemet sig en del fra hjemmeplejen, hvor de ældre typisk bevilges et bestemt antal timer, mens det på plejehjemmet mere er selve ydelsen, man går op i. Men for at demonstrere, hvor tidskrævende det alligevel er, sætter hun sig til at tælle, hvor mange klik, hun typisk skal igennem for at opdatere de data om bevillinger og lignende, som plejehjemmet skal gemme i Cura.

''Det er 57 plus alle de faner, der også skal åbnes og skrives på,'' konkluderer hun.

''Ja, og den tid ville vi godt nok hellere bruge ude hos fru Hansen,'' supplerer plejehjemsleder Asia Christensen.

''Men uanset, hvor frie tøjler regeringen eller kommunen giver os for at frigøre mere tid til kerneopgaven, kan vi jo nok ikke fjerne al dokumentation - både af hensyn til medarbejderne, men også af hensyn til beboerne og deres pårørende,'' fortsætter hun.

''Og samtidig kan man også spørge sig selv om, det virkelig vil give bedre pleje, hvis man fjerner alt. For jeg tror lige så meget, det handler om, at man skal ville det her job og ville det med hjertet. Så man skal ikke bare se det som en indkomstmulighed, for der er vel også en grund til, at det er et job, som kræver en uddannelse på tre et halvt år,'' mener Asia.

Asia vægter det fortsat højt at komme ud blandt beboerne. Foto: Torben Hansen
Asia vægter det fortsat højt at komme ud blandt beboerne. Foto: Torben Hansen

Tal faget op

Hun vægter selv, at det er den indstilling, der også er hos eventuelle ansøgere til et job på Lindholm Plejehjem.

''Vi skal tale faget op, men man skal også være klar over, at det ikke er for alle og enhver, selvom der er mangel på varme hænder,'' pointerer hun.

Ifølge Asia har plejehjemmet - modsat en del andre - aldrig haft problemer med rekruttere nye medarbejdere, og derfor har der ikke været slået en stilling op i fem år, da alle - også sosu-eleverne - gerne vil blive på stedet efter, de er færdige med deres uddannelse. Men det har måske også en betydning, at det er et lille forholdsvis lille sted, hvor alle kender hinanden og hjælper hinanden, så godt de kan.

''Vi plejer at kalde os en arbejdsfamilie og en familie, som værner om hinanden uanset, om det er beboerne, medarbejderne eller pårørende. Så Ann og jeg forsøger at være meget synlige og komme ud blandt beboerne og de pårørende ved for eksempel at have aftenkontor-mødetid cirka hver tredje uge,'' forklarer hun.

At tingene har forandret sig, siden hun startede som leder for 18 år siden, er dog ikke nogen hemmelighed.

''Det gælder både dokumentationskrav og pårørende, som stiller stigende krav til medarbejderne. Men også fordi beboerne er blevet dårligere og har brug for mere hjælp, end de måske havde før i tiden,'' siger Asia.

Asia har været leder i 18 år, og derfor har hun også oplevet en stigning i kravet til dokumentation. Foto: Torben Hansen
Asia har været leder i 18 år, og derfor har hun også oplevet en stigning i kravet til dokumentation. Foto: Torben Hansen

Udover det faste personale, hvor af 75 til 80 procent er på fuld tid, benytter Lindholm Plejehjem sig også af to studiejobbere og enkelte i skåne- eller fleksjob. Så der er for eksempel en, som kommer og laver aktiviteter med beboerne tirsdag, onsdag, torsdag og fredag samt en blomsterdame, som kigger forbi om tirsdagen.

''Men der er alligevel tidspunkter, hvor der bliver løbet stærkt. For eksempel om aftenen, hvis alarmen går,'' fortæller Asia.

Hun vil heller ikke afvise, at der kan gå tre- fire timer af en otte timers vagt med dokumentation - især hvis der er en beboer, som skal indlægges på sygehuset.

''Førhen kunne vi bare skrive det i en bog. Men de pårørende ønsker større medinddragelse i deres kæres hverdag i dag, og derfor vil de for eksempel gerne vide, om deres mor har været i bad en given dag, selvom det måske slet ikke er, det moderen selv har lyst til,'' forklarer Asia.

''Så der er meget dokumentation - og måske også dobbelt-dokumentation, fordi man har valgt, at det er bedre med for meget end for lidt. Og der kan det jo også godt spille ind, at der har været en del kedelige enkeltsager, som vi for eksempel har set det i Aarhus og senest også i Brønderslev - og den slags ønsker ingen jo at opleve,'' understreger hun.