Seniorer på arbejdsmarkedet. Gråt guld eller gamle hunde?
Forskning

Seniorer på arbejdsmarkedet. Gråt guld eller gamle hunde?

Man hører ofte om det grå guld; seniorerne, der skal blive på arbejdsmarkedet frem til eller endda efter den officielle pensionsalder. Alligevel hører vi ofte om ældre, der fyres eller ikke kan få job på grund af alder. Men hvad er op og ned i debatten? Det får du svaret på her.

Grafik: Maja Henriksen.
13. oktober 2021

Kan man lære gamle hunde nye tricks, eller falder man af på den i takt med ancienniteten på arbejdsmarkedet? 

Myterne og snakken om seniorer på arbejdsmarkedet er mange og lange. Fra politisk side bliver der endda talt om, at der ikke må spørges ind til alderen i en jobsamtale. Fordi seniorer oplever at blive valgt fra på grund af deres alder. 

Det lyder ikke rart, og det lyder ikke som et arbejdsmarked, jeg har lyst til at blive gammel på. Men det kommer til at ske. For jeg har mere end et halvt århundred tilbage, før jeg kan lugte otium. Og pensionsalderen bliver kun ved med at stige. Derfor har jeg spurgt Per H. Jensen, professor på CARMA på Aalborg Universitet og projekt SeniorArbejdsLiv.dk, om, hvordan tingene egentlig ser ud. 

Du kan læse hans svar her.