Sygeplejersker kan trives på jobbet. På en afdeling i Nordjylland har de vist hvordan
Sundhedsvæsenet

Sygeplejersker kan trives på jobbet. På en afdeling i Nordjylland har de vist hvordan

Der har været en enkelt opsigelse i tre år, sygefraværet er faldet markant, der er aldrig problemer med at rekruttere, og de har en af de bedste trivselsmålinger i regionen. Tina Seidelin Rasmussen leder en intensivafdeling med 63 sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital, som har knækket koden til et godt arbejdsmiljø.

Karen Haaning
Karen Haaning
Journalist

Historien er en anden.

Når man træder ind i receptionen på Aalborg Universitetshospital Syd, tager elevatoren op til niende sal og drejer til højre, åbner døren til en intensivafdeling, der fortæller en anden historie end den, der det seneste år er blevet fortalt om sygeplejerskernes arbejdsmiljø.

Indenfor døren ligger en afdeling, hvor der de seneste tre år kun har været en enkelt opsigelse blandt de 63 sygeplejersker, hvor sygefraværet er faldet fra 26-6 dage pr. medarbejder pr. år, og hvor der er en af de bedste trivselsmålinger i regionen.

På stuerne ligger nogle af hospitalets sygeste patienter. Ved deres sider står pårørende, ofte i deres livs krise.

Et sted deriblandt navigerer sygeplejersker - som på trods af et arbejde med en høj følelsesmæssig belastning og ekstra coronapatienter i sengene - alligevel trives.

Tager man elevatoren til en af etagerne nedenfor, er der ledige stillinger. Og kigger man ud ad vinduet, kan man se Hobrovej, hvor sygeplejersker for nogle måneder siden stod med skilte og råbte i håbet om at blive hørt på Christiansborg.

Men på niende sal er historien en anden.

Tina Seidelin Rasmussen fortæller, at der på NOTIA er et godt samarbejde mellem leder og medarbejdere. Foto: Claus Søndberg.
Tina Seidelin Rasmussen fortæller, at der på NOTIA er et godt samarbejde mellem leder og medarbejdere. Foto: Claus Søndberg.

Det er den ifølge Tina Seidelin Rasmussen, der er leder for intensivafdelingen, fordi de i ledelsesteamet igennem flere år har prioriteret arbejdsmiljøet.

- Vi har et bedre fundament end mange andre afsnit, så vi kan bedre klare presset. Men det er jo heller ikke kommet gratis til os. Engang var vi også der, hvor det var svært. Men man kan faktisk godt flytte sig, hvis man vælger at prioritere arbejdsmiljøet, siger hun.

- Vi har også haft kollegaer, der det seneste år har været sendt ud i beredskab. Vi har også haft mange flere intensivpatienter, end vi plejer at have. Men når man har et godt fundament, kan man bedre rumme at komme igennem det som gruppe.

Ledelsen skal prioritere arbejdsmiljøet

I personalestuen på NOTIA (Neuro og Traume Intensiv Afsnit), som intensivafdelingen hedder, sidder et par sygeplejersker og spiser frokost. Andre står med hovederne nede i en barnevogn, som en barslende kollega er kommet trillende med.

På en opslagstavle ved siden af hænger et lamineret stykke papir, hvorpå der med store bogstaver står, hvad afdelingen i 2022 har fokus på at forbedre, når det kommer til arbejdsmiljø.

Tina Seidelin Rasmussen mener, at det er helt afgørende, at ledelser på sygehuse sætter fokus på arbejdsmiljø og inddrager medarbejderne i tiltagene, hvis trivslen skal forbedres.

- Hvis ikke man som leder prioriterer at give tid til at skabe et godt arbejdsmiljø, så kommer det bare ikke til at ske. Så kommer man til at køre rundt i den samme mølle, der hedder: ”Det har vi ikke tid til.” ”Det kan vi ikke.” Og: ”Vi har så travlt.” Men man kan altid sætte noget i gang, siger hun.

Tina Seidelin Rasmussen har en master i klinisk sygepleje med fokus på ledelse og coaching af medarbejdere samt en master i business administration. Foto: Claus Søndberg.
Tina Seidelin Rasmussen har en master i klinisk sygepleje med fokus på ledelse og coaching af medarbejdere samt en master i business administration. Foto: Claus Søndberg.

- Det kan godt være, at man kun starter med at have få timer, hvor man kigger ind i arbejdsmiljøet. Det kan være, at man som leder starter med at præsentere nogle tiltag i det små. Men på den lange bane kan selv små tiltag medføre store ændringer, siger hun.

Den onde spiral

Ifølge Tina Seidelin Rasmussen hersker der i sundhedsvæsnet en ond spiral, som gør et dårligt arbejdsmiljø værre.

Eksempelvis fører et højt sygefravær til manglende ressourcer, hvilket presser medarbejderne. Det får nogle til at sige op, og det resulterer i, at de resterende medarbejdere bliver presset yderligere.

Men den onde spiral kan brydes, mener hun. Gør man det rigtigt, kan der ligefrem skabes en positiv spiral, som gør et godt arbejdsmiljø bedre.

Det er netop dét, hun mener, de på NOTIA har formået.

- Da jeg startede her som leder i 2016, tænkte jeg helt fra start, at jeg ville arbejde konstruktivt og struktureret med arbejdsmiljøet. For jeg tænkte, at hvis først vi landede dét, så ville vi også kunne rigtig meget andet.

Tina Seidelin Rasmussens første fokusområde blev at nedbringe afdelingens sygefravær, som var højt, når hun sammenlignede med andre intensivafdelinger. Hun stillede de 63 sygeplejersker spørgsmålet: Hvad ville I prioritere, hvis I kunne prioritere lige præcis dét, I gerne ville?

Mange ønskede et fast ugentligt oplæg. Det kunne være et oplæg udefra, eller det kunne være en af afdelingens egne sygeplejersker, der fremlagde en interessant faglig artikel.

Derefter indkaldte Tina Seidelin Rasmussen hele afdelingen til et møde. Hun havde medbragt en tavle, hvorpå der var en graf over afdelingens sygefravær. Forskellige steder på grafen havde hun klistret post-its med sygeplejerskernes ønsker.

Hvis ikke man som leder prioriterer at give tid til at skabe et godt arbejdsmiljø, så kommer det bare ikke til at ske
Tina Seidelin Rasmussen, afsnitsledende sygeplejerske, NOTIA

- Jeg gjorde det helt tydeligt for dem, hvilke af deres ønsker, vi ville prioritere, når sygefraværet faldt så og så meget. Jeg gav dem en gulerod, siger hun.

Siden er sygefraværet faldet fra 26-6 dage pr. medarbejder pr. år.

Den positive spiral

De ekstra ressourcer har medført et fagligt oplæg hver uge samt temadage, hvor der sammen med eksperter udefra arbejdes på at forbedre konkrete problemstillinger i arbejdsmiljøet. Eksempelvis kommer en temadag i april til at handle om, hvordan man håndterer den følelsesmæssige belastning, som arbejdet på intensivafdelingen indebærer.

Derudover er det blevet en fast del af sygeplejerskernes arbejdsdag, at de sammen med en kollega bruger ti minutter på at snakke om noget, der har været vanskeligt, og noget, der har været godt i løbet af dagen.

Papirerne hænger flere steder på NOTIA og husker sygeplejerskerne på dagligt at snakke sammen om både svære og gode oplevelser. Foto: Claus Søndberg.
Papirerne hænger flere steder på NOTIA og husker sygeplejerskerne på dagligt at snakke sammen om både svære og gode oplevelser. Foto: Claus Søndberg.

- Vi holder hinanden op på, at vi skal gøre det. For vi ved alle, at refleksion, debriefing og supervision er rigtig vigtigt, når man er på en afdeling som vores, siger hun.

Den øgede fokus på trivsel og faglighed har givet glade medarbejdere – og glade medarbejdere bliver hængende. På den måde har fokus på sygefravær medført ekstra ressourcer, en af de bedste trivselsmålinger i regionen, en gennemsnitsanciennitet på 11,6 år og et ikke-eksisterede rekrutteringsproblem.

- Er man inde i en ond spiral - eksempelvis med meget sygefravær - så er der rigtig mange ressourcer, som forsvinder. Det betyder, at man næsten aldrig har mulighed for at gøre andet end at passe patienterne, siger hun.

- Det er ikke særlig motiverende - hverken for medarbejdere eller ledere - hvis vi altid kun skal have fokus på drift, og hvis vi altid kun lige er dem, vi skal være. I dag kan vi heldigvis arbejde med nogle helt andre ting, end vi kunne før.

Men ifølge Tina Seidelin Rasmussen blev spiralen kun vendt, fordi de i ledelsesgruppen prioriterede at sætte fokus på arbejdsmiljøet, og fordi de valgte at inddrage medarbejderne i arbejdet - selv da det virkede svært at bruge ressourcer på andet end at passe patienter og lukke huller i vagtplanen.

- Vi blev nødt til at skabe nogle rammer og bruge nogle ressourcer på at skabe et godt arbejdsmiljø. Ellers ville vi aldrig have fået vendt spiralen, siger hun.

- Nu har jeg været her i seks år, og det har taget et stykke tid at være nået hertil, hvor vi er nu. Vi har bygget på hen ad vejen, og lige pludselig var vi der bare.

Patienternes Pris

På NOTIA har larm overtaget den ellers fredelige frokoststue. Længere nede ad gangen er håndværkere ved at banke hul i en væg, så det bliver lettere for sygeplejerskerne at komme fra én stue til en anden.

- Det, at det er træls i dag, gør, at det bliver rigtig dejligt på fredag, når de er færdige, siger Signe Kragelund om larmen, der er så overdøvende, at man får lyst til at flygte tilbage i elevatoren.

- Den måde, Tina ser ledelse på, er alfaomega for, hvordan vi får lov til at arbejde, siger Signe Kragelund, arbejdsmiljørepræsentant på NOTIA. Foto: Claus Søndberg.
- Den måde, Tina ser ledelse på, er alfaomega for, hvordan vi får lov til at arbejde, siger Signe Kragelund, arbejdsmiljørepræsentant på NOTIA. Foto: Claus Søndberg.

Hun er uddannet sygeplejerske og arbejder nu som arbejdsmiljørepræsentant på NOTIA.

Den positive indstilling til tingene er ifølge Tina Seidelin Rasmussen ikke enestående. Hun fortæller, at det gode arbejdsmiljø afspejles i en rummelighed og i et overskud blandt afdelingens medarbejdere. I sidste ende gavner det patienter og pårørende.

- Den rummelighed, som man får, når man har det godt med hinanden, oplever de pårørende også. Omvendt kan det være svært at rumme andre, hvis man ikke kan rumme sig selv, siger hun.

At det gode arbejdsmiljø smitter af på medarbejderne, er patienter og pårørende enige i.

For i november 2021 fik NOTIA tildelt Patienternes Pris, som indstilles af patienter og pårørende. Prisen gives til en afdeling på et hospital i Region Nordjylland, der har formået at gøre noget ekstra. NOTIA fik blandt andet tildelt prisen på grund af deres kamp for patienterne og deres omsorg for de pårørende.

En anerkendende tilgang

Signe Kragelund er som arbejdsmiljørepræsentant en del af en trio, der desuden består af Tina Seidelin Rasmussen og en tillidsrepræsentant. Trioen arbejder tæt sammen om arbejdsmiljøet.

Signe Kragelund bekræfter, at medarbejderne trives. Selv har hun tidligere arbejdet på andre afdelinger i Region Nordjylland og kan tydelig mærke forskel på arbejdsmiljøet.

- Vi har nogle af hospitalets sygeste patienter. Man skal være bevidst om, hvad det gør at være den, der står ansigt til ansigt med de pårørende og siger: "Velkommen til den værste dag i dit liv". Det kræver, at man er god til at få snakket om de svære hændelser – og det er vi her, siger hun.

- Den måde, Tina ser ledelse på, er alfaomega for, hvordan vi får lov til at arbejde. Hun har en anerkendende tilgang til det, vi gør, siger Signe Kragelund.

Kort tid efter kører jeg med elevatoren ned igen.

Imens bliver Signe Kragelund - og alle de andre sygeplejersker - på niende sal.