Seniorer på arbejdsmarkedet. Gråt guld eller gamle hunde?
Grafik: Maja Henriksen.

Kan man lære gamle hunde nye tricks, eller falder man af på den i takt med ancienniteten på arbejdsmarkedet? 

Myterne og snakken om seniorer på arbejdsmarkedet er mange og lange. Fra politisk side bliver der endda talt om, at der ikke må spørges ind til alderen i en jobsamtale. Fordi seniorer oplever at blive valgt fra på grund af deres alder. 

Det lyder ikke rart, og det lyder ikke som et arbejdsmarked, jeg har lyst til at blive gammel på. Men det kommer til at ske. For jeg har mere end et halvt århundred tilbage, før jeg kan lugte otium. Og pensionsalderen bliver kun ved med at stige. Derfor har jeg spurgt Per H. Jensen, professor på CARMA på Aalborg Universitet og projekt SeniorArbejdsLiv.dk, om, hvordan tingene egentlig ser ud. 

Du kan læse hans svar her.