Din robusthed har stor betydning for din arbejdsindsats. Den gode nyhed? Du kan styrke den
Du kan styrke din robusthed gennem forskellige øvelser. Illustration: Maja Henriksen.

Kan du huske en bestemt arbejdsdag, hvor noget gik galt?

Når du er kommet i tanke om en bestemt dag, vil jeg bede dig gøre én ting mere; Prøv også at tænke på noget, der gik godt den pågældende arbejdsdag.

Det kan være, det er nemt for dig. Det kan også være, det ikke er. Hvis det sidste er tilfældet, er du som de fleste af os andre. For vores hjerner er skruet sådan sammen, at de negative oplevelser og følelser vejer tungere - og bliver husket meget bedre - end alt det gode, der sker. Det gælder også i vores arbejdsliv.

Den dårlige nyhed er, at det kan forvrænge din opfattelse af, hvordan du egentligt klarer dig på arbejdet.

Den gode nyhed er, at du kan træne og udvikle din evne til at undgå det, fortæller Eva Hertz, der er psykolog, Ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed.

Det handler alt sammen om at styrke vores mentale robusthed.

Betydning for vores arbejdsindsats

Mental robusthed har stor betydning for vores arbejdsindsats og trivsel, fortæller Eva Hertz. Hun arbejder med udvikling af mentalt robuste ledere og medarbejdere og har mere end 30 års erfaring som klinisk psykolog.

- Hvis vi styrker vores robusthed, styrker vi blandt andet evnen til målorientering og fokus, vi bliver bedre til at samarbejde, og vi bliver bedre til at passe på os selv, siger hun.

- Robusthed er et af de forhold, der har betydning for, hvor meget vi kan overkomme og nå på vores arbejde.

Mental robusthed er en psykologisk færdighed, der hjælper os til at håndtere udfordringer.

- De fleste arbejder jo, som om det er liv eller død - også selvom de ikke er hjertekirurger på Rigshospitalets Traumecenter, siger Eva Hertz, psykolog, Ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed. Foto: Tom Ingvardsen.
- De fleste arbejder jo, som om det er liv eller død - også selvom de ikke er hjertekirurger på Rigshospitalets Traumecenter, siger Eva Hertz, psykolog, Ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed. Foto: Tom Ingvardsen.

- Det kan både være i jobs, hvor der er meget at se til, i jobs, hvor der er en høj grad af følelsesmæssig belastning, eller i jobs, hvor man er tæt på andre mennesker, som har det svært. Det er også relevant for rigtig mange ledere, for de er også under pres, siger hun.

- Det, der definerer om du er robust, er, om du kommer over det svære, eller om det fører til tilbagevendende depressioner, marginalisering på arbejdsmarkedet, psykisk sygdom eller andet.

Fasthold de positive følelser

Forskere har peget på fem faktorer, der har betydning for vores mentale robusthed. En af disse er evnen til at kunne fastholde de positive følelser, så de negative ikke tager over.

- Det er jo ude af proportion, at det negative kommer til at fylde for meget. For langt de fleste mennesker vil opleve langt flere positive følelser på en almindelig arbejdsdag, siger Eva Hertz.

Til hver af de fem faktorer hører en række øvelser. En af øvelserne går ud på at mødes på arbejdspladserne og tale om det, man er lykkedes med.  

- For ellers kommer vi hurtigt til at snakke om, hvad vi ikke nåede. Øvelsen går ikke ud på at parkere vores kritiske sans, men på at opøve vores evne til at sætte pris på alt det gode i hverdagen, siger Eva Hertz.

- Vi opfordrer også folk til hver dag at skrive tre gode ting ned, der er sket, og skrive hvordan de selv bidrog med det. Det handler alt sammen om at styrke nye neurale netværk i hjernen. Gør man det hver dag i en 6-8 ugers periode, har man banet nogle nye netværk i hjernen, så det bliver den måde, man mere automatisk tænker på, siger hun og understreger, at det dog skal holdes ved lige.

Meningsløse opgaver, fravær af god ledelse, mobning eller alt for meget arbejde kan ødelægge selv det mest robuste menneske
Eva Hertz, psykolog, Ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed

Hun træner også folk i at undgå katastrofetanker. De skal blive bedre til at tænke: Hvad er lige det værste, der kan ske, hvis jeg ikke når den deadline?

- De fleste arbejder jo, som om det er liv eller død - også selvom de ikke er hjertekirurger på Rigshospitalets Traumecenter, siger hun.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende

Eva Hertz rådgiver enkelte medarbejdere, grupper eller afdelinger om, hvad de selv kan gøre for at fastholde eller styrke deres mentale robusthed. Men hun understreger, at et godt arbejdsmiljø også er afgørende for medarbejderes mentale robusthed.

- Meningsløse opgaver, fravær af god ledelse, mobning eller alt for meget arbejde kan ødelægge selv det mest robuste menneske. Man kan ikke byde folk hvad som helst, siger hun.

- Der er så mange jobannoncer, hvor der står, at man søger robuste medarbejdere. Det duer ikke, for man skal jo tænke i helheder. Det handler i høj grad også om rammerne.