3 råd til at skabe en arbejdsplads, der inspirerer til innovation
Q & A

3 råd til at skabe en arbejdsplads, der inspirerer til innovation

Engagement. Innovation. Forandring. Der er mange gode intentioner på en arbejdsplads, men langt fra alle de flotte floskler om innovation og nytænkning bliver realiseret. Her får du tre råd til, hvordan man som leder og medarbejder kan skabe et sundt miljø for innovation på arbejdspladsen.

Vivian Lamhauge
Vivian Lamhauge
Journalist

Danske medarbejdere er blandt de mest kreative og selvstændige i verden. Og kulturen og organiseringen på danske arbejdspladser er i højere grad præget af flade hierarkier, uddelegering af ansvar og en god tradition for dialog og medinddragelse sammenlignet med mange andre lande.

Det er et godt grundlag for at skabe en arbejdsplads, hvor nyskabelse, innovative løsninger og kreative tanker er en naturlig del af arbejdsdagen. Det er bare ikke nok, og derfor sker det ikke af sig selv, selvom man har engagerede medarbejdere og store ambitioner.

Ofte bliver hverdagen opslugt af alt muligt andet, og man når aldrig derhen, hvor der er overskud til at stille de undrende spørgsmål eller brainstorme på ideer, der kan skabe vigtige forandringer. For mailboksen bimler utrætteligt. Møderne hober sig op i kalenderen. Og så kommer der altid lige en opgave ind fra højre, når man er ved at være i mål.

Og når man endelig har ti minutter, bruger man dem hellere på en ligegyldig snak om vejret med kollegaen ved kaffemaskinen. For hjernen er helt fyldt op og kreativiteten er død.

Det kan være frustrerende.

Men ifølge Henriette Eduardsen, der er uddannelseschef for UCN Teknologi og Business, er der ingen grund til at banke dig selv oveni hovedet, hvis du ikke er den kreative spirrevip, du havde ambitioner om at være, da du startede.

For kreativitet og nytænkning kræver, at man har tiden, modet og overskuddet til det. Det skal prioriteres alle steder fra i organisationen, så det er altså ikke dit ansvar alene.

Her giver Henriette Eduardsen tre gode råd til, hvordan man skaber en arbejdsplads, der inspirerer til innovation.  

1. Ledelsen skal på banen

’’Som leder skal man skabe plads og rum til, at medarbejderne får tiden til at tænke innovativt. Man kan ikke forvente, at sådan noget kommer, hvis kalenderen er booket op, og der er de samme forventninger til medarbejderne, som man plejer. For så er der ikke overskud til at undre sig og tænke over, hvad der kan drive virksomheden i en ny retning.

Det er et kæmpe tab, hvis man fra ledelsens side ikke får prioriteret den tid. Der er brug for innovative medarbejdere. Jeg kan ikke forestille mig en branche, hvor der ikke er behov for nytænkning. Men medarbejderne skal have overskuddet til at se deres arbejdsplads fra en anden vinkel og stille spørgsmålet: Kunne man gøre noget andet i den her situation?’’

2. Der skal være plads til at lave fejl - og mange af dem

’’Der skal være plads til at lave fejl – og det skal siges højt.

Den kreative proces kræver, at man ikke er bange for, at tingene går galt eller man laver fejl. For hvis man ikke laver fejl, har man simpelthen ikke rykket sig nok. I den kreative proces stiller man først spørgsmålet – og undersøger det – før man finder svaret. Altså det modsatte af KPI’er og resultater, som mange virksomheder har som målestok. Resultatet kommer på den lange bane her.

Når man prøver noget nyt, vil der altid kunne ske fejl. Faktisk vil jeg sige, at der skal ske fejl, hvis man for alvor skal skabe forandringer. Men hvis man hele tiden bliver mødt med en hævet pegefinger, der vil se resultater, eller man føler, at man ikke må begå fejl, så tager man den sikre vej, og det rykker man altså ikke noget ved.

Det kan godt være, at man som ledelse tænker, at selvfølgelig må der begås fejl, men det skal siges eksplicit, og man skal mene det, så medarbejderne er helt sikre på, at arbejder bliver prioriteret og påskønnet i samme grad som det, de plejer at lave.’’

3. Er du den sure kollega med nej-hatten? Stop med det

’’Det er ikke bare ledelsen, der skal have ja-hatten skruet godt ned over ørerne. Det skal medarbejderne også. Der er simpelthen så demotiverende med kolleger, der lukker ideerne ned med det samme, inden de overhovedet er blevet præsenteret eller diskuteret. Hvis det sker flere gange, kan de slukke gejsten hos selv de mest sprudlende medarbejdere.

Derfor er det en god idé, at man bliver enige om at skabe et miljø, hvor man som kolleger kan fortælle om ideer og tanker uden, at de andre må forkaste dem på forhånd. Alle skal i første omgang hoppe med på præmissen og komme med inputs til at gøre ideen stærkere.

Min opfattelse er, at der er mange nyuddannede, der kommer ud i virksomhederne fulde af selvtillid og mod til at stille de gode spørgsmål, der kan rykke ved gamle arbejdsprocesser og vaner. Men de gamle medarbejdere føler sig måske truet, og derfor kommer de nemt til at fremstå sure og tværer. Den stemning er farlig, for det kan skræmme de unge i en grad, hvor de hurtigt bliver passive og falder ned i de samme gamle mønstre. Og det er en virkelig ond cirkel.’’