Disse 10 teknologier afgør klodens fremtid. Her er en guide - med fordele og ulemper
Grøn omstilling

Disse 10 teknologier afgør klodens fremtid. Her er en guide - med fordele og ulemper

Atomkraft, solenergi, vindenergi, varmepumper, biogas, fjernkøling og power-to-X. Nye teknologier er udråbt som orakler i den grønne omstilling - men hvad er fordele og ulemper. Og hvad kan vi regne med? Her er AAU-professor Poul Alberg Østergaards guide.

Foto: Lars Pauli
7. februar 2023

Grøn omstilling er betegnelsen for overgangen fra "sort" til "grøn" - og omfatter en omlægning af hele måden, vi producerer og forbruger energi på. 

Den grønne omstilling handler om at bringe den menneskeskabte udledning af drivhusgasser ned.

Det skal ske ved at udfase brugen af fossile brændstoffer og i stedet basere energiforsyningen på vedvarende energi. 

I den grønne omstilling nævnes en række forskellige teknologier, men hvad er hvad? 

Vigeur bringer her en guide, som professor Poul Alberg Østergaard fra Aalborg Universitet har bidraget til:

Biogas - fra rest til ressource

Hvad er biogas: Biogas er en blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi. Biogassen opstår i processen, når husdyrgødning og organiske restprodukter fra industri og husholdninger nedbrydes i iltfri tanke.  

Hvad kræver det? Størstedelen af den biomasse, der benyttes i de danske biogasanlæg, stammer fra husdyrgødning, mens den øvrige del især kommer fra r

Prøv Vigeur


Opret en gratis Vigeur Light-profil og læs videre. Med en Light-profil får du adgang til 5 artikler pr. måned.

Er du allerede abonnent?