Der er brug for kvindelige iværksættere – en innovationschef på UCN kender løsningen
Lederens løsning

Der er brug for kvindelige iværksættere – en innovationschef på UCN kender løsningen

En ny undersøgelse viser, at kun hver fjerde nye virksomhed er startet af en kvinde. Det problem skal vi løse, mener Anni Stavnskær, chefkonsulent i UCN Innovation. Læs her hvordan.

Foto: Torben Hansen
31. maj 2022

Skrevet af Anni Stavnskær, chefkonsulent i UCN Innovation.

Kun hver fjerde nye virksomhed er startet af en kvinde, viser en ny undersøgelse fra Fonden for Entreprenørskab. Men det er ikke et spørgsmål om drengene mod pigerne, hvis vi skal løfte antallet af kvindelige iværksættere. Gode erfaringer fra UCN viser, at vi sagtens kan spille på begge ”heste”.

Entreprenørskab og iværksætteri er for alle. For alle dem der drømmer om at drive deres egen virksomhed. For dem der bobler af gode idéer, og som brænder for at føre dem ud i livet. Og for dem der vil være med til at udvikle vores samfund via nye gode løsninger.

Det kan lige så godt være en kvinde som en mand. Sagen er bare den, at der på landsplan i dag er langt flere mænd, der starter deres egen virksomheder end kvinder. Det betyder, at vi går glip af nogle af de kanongode idéer og perspektiver, som danske kvinder har. Og det har de – tro mig.

Det vil uden tvivl komme det danske samfund, vores sundhedsvæsen, skoler og erhvervsliv til gavn, hvis vi får flere kvindelige iværksættere. Én ting er, at det vil kunne bidrage til, at Danmark generelt vil få flere virksomheder og skabe vækst i samfundet.

Noget andet og mindst lige så vigtigt er, at vi vil se andre typer af virksomheder, end dem vi ser i dag, hvis flere kvinder gik iværksættervejen. Der er stor forskel på, hvilke brancher de kvindelige og mandlige iværksættere vælger.

Vi kan se, at kvinderne i høj grad fokuserer på løsninger inden for sundhed, grøn omstilling og livsstil – ofte med fokus på FN’s Verdensmål.

Hvordan får vi så flere kvindelige iværksættere?

En del af svaret finder vi helt sikkert i uddannelsesverdenen. Støtter vi via målrettede indsatser kvindelige iværksætterspirer under deres uddannelse, så øger vi i stor stil chancerne for, at de tør tage springet og gå iværksættervejen. Det kan vi se hos os på UCN.

Her er der nemlig sket en massiv vækst i antallet af kvindelige studerende, som starter deres egen virksomhed. Faktisk er der flere kvindelige studerende end mandlige, når vi slår dørene op til efterårets Next Step-forløb – vores særlige forløb for iværksætterstuderende, hvor de får undervisning i og hjælp til at opbygge deres egen virksomhed. Eksempelvis er hele otte sygeplejestuderende med på det kommende forløb.

Og hvad skyldes det så? Jo, vi har haft fokus på det på flere fronter.

Både via målrettet entreprenørskabsundervisning, innovationscamps, rollemodeller for kvindelige iværksættere og et netværk for de kvindelige studerende, der vil starte deres egen virksomhed.

På UCN har vi desuden en ligelig fordeling i antal mandlige og kvindelige undervisere i vores iværksætterteam, ligesom vi er bevidste om at have en stor faglig diversitet i underviserteamet. Et entreprenant mindset hos underviserne er også afgørende.

Tanken er, at hvis vi ønsker de studerende skal være entreprenante, skal vi også selv som undervisere og ledere omkring dem være rollemodeller.

Det kan virke provokerende at snakke om forskelsbehandling i disse tider, men vi kan se, at de kvindelige iværksættere har brug for en anden form for støtte og opbakning for at tro på deres iværksættertalent og deres virksomhedsidé. Her spiller uddannelse en nøglerolle.

Til gengæld oplever vi kvindelige iværksættere, der blomstrer og udlever deres iværksætterdrøm med stor succes, når de får den nødvendige støtte.

Det kan ses i statistikkerne. I Nordjylland er der kommet omkring 40 procent flere kvindeligere iværksættere under 25 år. Vi har stadig lang vej endnu, men vi er på rette vej.