God løn betyder mere end gode kollegaer. Syv overraskelser fra danskernes arbejdsliv
Arbejdspladsen

God løn betyder mere end gode kollegaer. Syv overraskelser fra danskernes arbejdsliv

Gode kollegaer er ikke lige så vigtige som tidligere, lønnen er det vigtigste, når danskerne vælger ny arbejdsplads, og en stor arbejdsmængde er ikke ensbetydende med lav trivsel. Her er syv overraskende nedslagspunkter fra en ny rapport om danskernes arbejdsliv.

Foto: Brooke Cagle/Unsplash.
25. maj 2022

Unge vil være på samme arbejdsplads i flere år end tidligere, lønnen er det vigtigste, når danskerne vælger ny arbejdsplads, og trivslen er størst hos de medarbejdere, der arbejder mest hjemmefra.

Det viser en ny analyse fra Konsulenthuset Ballisager. I analysen fortæller et repræsentativt udsnit af danskerne, hvad der lige nu rører sig i deres arbejdsliv. 1500 danskere har besvaret undersøgelsen.

Her får du syv overraskende nedslagspunkter.

Gode kollegaer er ikke lige så vigtige som tidligere

Når danskerne skal vælge ny arbejdsplads, er gode kollegaer mindre vigtigt end tidligere.

I 2019 svarede 45 procent, at gode kollegaer var noget af det vigtigste, når de søgte nyt job. I dag svarer 35 procent det samme.

Lønnen er det vigtigste, når danskerne vælger ny arbejdsplads

Lønnen er blevet det vigtigste parameter i danskernes valg af en ny arbejdsgiver. Det har det ifølge analysen aldrig været tidligere.

Analysen viser også, at der er en tydelig sammenhæng imellem, hvor høj ens løn er, og hvor meget man trives. 64 procent af danskerne, der tjener under 30.000 kroner, svarer, at de ”i høj” eller ”i meget høj grad” er glad for deres job. Det samme gælder 88 procent af danskerne, der tjener over 80.000 kroner.

Unge vil være på samme arbejdsplads i flere år end tidligere

En fordom lyder, at unge medarbejdere hopper fra arbejdsplads til arbejdsplads. Men rapporten viser, at unge i dag ønsker længere ansættelsesforhold end tidligere.

I 2019 svarede omkring en tredjedel af de 18-34-årige, at det var optimalt for dem og deres karriere at være i det samme job i 0-4 år, mens omkring en femtedel svarede, at det var optimalt at være i samme job i mere end 8 år.

I dag svarer mindre end en femtedel af de unge, at det er optimalt for dem at være i det samme job i 0-4 år, mens en fjerdedel svarer, at det er optimalt at være i samme job i mere end 8 år.

En lang arbejdsuge er ikke ensbetydende med lav trivsel

De medarbejdere, der arbejder mest, og de medarbejdere, der arbejder mindst, har den højeste jobtrivsel.

Konkret betyder det, at medarbejdere, som arbejder under 25 timer i ugen, og medarbejdere, som arbejder over 50 timer i ugen, trives bedst. Mens medarbejdere, der arbejder mellem 36-40 timer i ugen, har den dårligste trivsel.

Når danskerne søger information om en given virksomhed, vil de helst spørge ansatte. Foto: Jud Mackrill/Unsplash.
Når danskerne søger information om en given virksomhed, vil de helst spørge ansatte. Foto: Jud Mackrill/Unsplash.

Jo mere hjemmearbejde, jo højere trivsel

Trivslen er størst hos de medarbejdere, der arbejder mest hjemmefra. Det er ifølge analysen en overordnet tendens.

86 procent af de medarbejdere, der altid arbejder hjemmefra, trives ”i høj grad”. Det samme gælder 64 procent af medarbejderne, der aldrig arbejder hjemmefra.

De dygtigste ledere er unge kvinder med en akademisk uddannelse

Unge kvinder med akademisk baggrund er de dygtigste ledere, viser analysen.

Mens 52 procent af de kvindelige ledere ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” bliver bedømt som dygtige, glæder det for 49 procent af de mandlige ledere.

Ansatte er de mest troværdige kilder

Når danskerne søger information om en given virksomhed, vil de helst spørge ansatte – eller tidligere ansatte – i virksomheden til råds. For de er ifølge danskerne de mest troværdige kilder.

69 procent svarer, at ansatte er de mest troværdige, mens 48 procent svarer, at tidligere ansatte er de mest troværdige. Kun 17 procent svarer, at virksomhedens ledelse er de mest troværdige.