Borgmester ser 30 år ind i fremtiden: Sådan bliver Aalborg klimaneutral
Lederens løsning

Borgmester ser 30 år ind i fremtiden: Sådan bliver Aalborg klimaneutral

Aalborg Kommune har tilsluttet sig det nationale DK2020 initiativ sammen med hovedparten af de øvrige kommuner i Danmark. Det indebærer, at Aalborg Kommune skal udarbejde en klimahandlingsplan, der viser vej til nuludledning af drivhusgasser i 2050 og arbejde med ambitiøse delmål på vejen dertil, så vi reducerer drivhusgasudledningen med 70 procent allerede i 2030. Hvordan løser vi det, giver Thomas Kastrup-Larsen sit bud på i artiklen.

Foto: Lars Horn / Baghuset
14. juni 2022

Skrevet af Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Vi må handle på fakta fremfor fornemmelser. Derfor har første skridt været at få overblik over lokale udledninger af drivhusgasser, og de muligheder vi har for at nedbringe dem i Aalborg Kommune. Vi kan ikke gøre det alene.

Derfor har vi i den første kortlægning haft en værdifuld dialog med centrale aktører om relevante klimaindsatser, herunder med landbruget, virksomheder og forsyningsselskaber.

Parallelt hermed har vi været i dialog med borgerne blandt andet Aalborg Kommunes Ungeklimaråd, klimamåling hos børn og unge, møder med samråd og digital involvering. Det er fantastisk at mærke den vilje, der er til at stå sammen om at udvikle fælles løsninger.

Særligt for Aalborg Kommune er, at vi er en storbykommune med de klimaproblemstillinger, der hører dertil. Men vi har også store landområder med særskilte klimaudfordringer knyttet til blandt andet landbrug og transport.

Vores beliggenhed ved Limfjorden samt de mange vandløbssystemer og store ådale betyder, at vandstandsstigninger, øgede regnmængder og højere grundvandsstand giver en øget risiko for oversvømmelser af by, infrastruktur, landbrugsjord og natur.

Det er et miks af flere konkrete klimahandlinger, der skal være med til at bane vejen til målet:

1: Omstilling af fjernvarmeforsyningen

Vi vil arbejde aktivt for omstilling af fjernvarmeproduktionen til fossilfrie teknologier. Det skal blandt andet ske via diversitet i energikilder, produktionsteknologier og et fleksibelt samspil med elproduktion og industri. Konkret aktualiseret af at Nordjyllandsværket skal lukke og kul været fuldt udfaset senest i 2028.

Derudover vil vi øge brugen af overskudsvarme fra blandt andet industri og detailhandel til fjernvarme og/eller fjernkøling. Her har vi allerede gode erfaringer, da vi i Aalborg har det mest bæredygtige og effektive energikølingssystem i Danmark ved det nye supersygehus. Samtidig vi vil understøtte test og demonstration af nye varmeproduktionsteknologier via Green Hub Denmark.

2: Udfasning af individuel olie og naturgas

Vi vil arbejde aktivt for, at alle individuelle olie- og gasfyr bliver udfaset snarest muligt og senest i 2028. Det er vores mål, at så mange olie- og gasfyr som muligt bliver konverteret til fjernvarme, samt at individuelle varmepumper bliver den primære opvarmningsform udenfor fjernvarmeområderne.

3: CO2-fangst og Power-to-X

 Vi vil arbejde aktivt med CO2-fangst og Power-to-X til produktion af grønne brændstoffer. Som ejer af Port of Aalborg og medejer af Aalborg Lufthavn har Aalborg Kommune gode muligheder for at bidrage til udvikling og produktion af fremtidens grønne brændstoffer, der er altafgørende for den grønne omstilling af særligt fly- og skibstransporten.

Derfor går vi i gang med at tiltrække investorer og udvikle projekter både i fuld skala og på forsøgs- og demonstrationsbasis via Green Hub Denmark. Et vigtigt tiltag er også, at vi faciliterer en tidlig dialog om placeringen af de tekniske anlæg, så myndighedsbehandling bliver smidig.

Det er ikke nyt for Aalborg Kommune at arbejde med bæredygtighed. Det har vi gjort i mange år. Nu hæver vi overliggeren, og sammen skal vi udvikle løsninger, der rækker ind i fremtiden, så fremtidige generationer kan nyde godt af de kloge valg, vi træffer i dag.