Lektor: Flygtninge kommer med en særlig kompetence, så ansæt dem nu
Forskning

Lektor: Flygtninge kommer med en særlig kompetence, så ansæt dem nu

Lektor mener, at ledere skal lægge sig i selen for at få ansættelser af flygtninge realiseret. For det vil gavne hele samfundet – og virksomheden. Medarbejdere på flugt kommer nemlig med en helt særlig kompetence.

Foto: Diana Parkhouse / Unsplash.com
5. maj 2022

Regeringen anslår, at over 100.000 ukrainere vil søge tilflugt i Danmark i den kommende tid. Det er derfor vigtigt, at de danske virksomheder tager ansvar og giver plads til medarbejdere på flugt i deres virksomheder.

Det vil komme hele samfundet til gavn, fortæller Karen Nielsen Breidahl, lektor ved institut for politik og samfund på Aalborg Universitet.

Karen Nielsen Breidahl har gennem sin forskning undersøgt asylmodtagelse i Danmark og fulgt en række asylmodtagere over en årrække. Derudover har hun gennem flere interviews med flygtninge undersøgt, hvordan flygtninge oplever, det er at komme ind på arbejdsmarkedet.

Men hvad skal man som leder være særlig opmærksom på, når man rekrutterer en medarbejder på flugt? Og er der fordele ved at ansætte en flygtning, som der ikke er ved en dansker?

Det giver Karen Nielsen Breidahl dig svaret på herunder.

Hvorfor kræver det noget særligt, når man skal ansætte en medarbejder, der er på flugt fra krig?

”Det kan kræve noget ekstra, fordi det jo ikke er det samme som at ansætte en indvandrer, der skal lære at forstå en ny kultur eller tilpasse sig andre arbejdsgange.

Man har som flygtning ofte meget med i bagagen. Og mange er flygtet, fordi de er forfulgt, eller de kan have mistet deres familier på rejsen.

Udover at der er en masse, som skal tillæres, skal der også tages særlig hensyn til den særlige situation, de er i.

Når flygtninge kommer til Danmark, bliver de smidt ind i et ekstremt regelsystem. Der er så mange regler om alt muligt. For mange er det virkelig en jungle. Så det med at komme ind på en arbejdsplads, hvor det hele giver mening og det er tydeligt, hvad man skal, er virkelig vigtigt.”

Hvad sker der, hvis man ikke tager de særlige hensyn?

”Man kan godt ansætte et menneske, som er på flugt og har fået opholdstilladelse, uden at sætte en masse i værk. Men det er vigtigt at være obs på, at der på et tidspunkt kan der opstå nogle problematikker. Så det er vigtigt ikke at blive overrasket eller frustreret over det.

Der er for eksempel en del flygtninge, som hvis ikke de får den rigtige hjælp, så kan de senere i livet få PTSD. Og det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke kan arbejde, men det gør, at der kan komme problematikker, som fylder på arbejdet.

Det er jo ikke, fordi det sker for alle, men man skal som leder kunne rumme, at det kan ske.

En anden ting, som man skal være opmærksom på, er, at alle de fordomme, der kan knytte sig til at være flygtning, ikke nødvendigvis holder i virkeligheden. Så man skal gå til folk, som de er – og ikke som vi forestiller os, at de er.”

Er der regler, man skal være særligt opmærksom på – hvis ja, hvilke?

”Når de først har fået et arbejde, skal man være opmærksom på opholdstilladelsen.

Mange flygtninge får en midlertidig opholdstilladelse. For ukrainerne varer den for eksempel 2 år. Det er ret vigtigt at være opmærksom på, for hvis tilladelsen ikke forlænges og man bliver ved med at have dem ansat, så bryder man altså loven.

Men det er selvfølgelig også vigtigt at være opmærksom på, hvordan man motiverer medarbejdere til at lære dansk og blive en del af fællesskabet, hvis de ikke ved, om de bliver sendt hjem om to år. Det er også en problemstilling, man står over for.”

Hvilke råd har du til en leder, der overvejer at ansætte en medarbejder på flugt fra krig?

”Mit råd er, at man bare skal lægge sig i selen for at få det realiseret. For ud over at det kan være hårdt for virksomheden og samfundet, så gør det også så stor en forskel for den enkelte.

Så desto før man ansætter folk, desto bedre er det. For hvis folk først går rundt uden arbejde i lang tid, kan det blive sværere at starte i et nyt arbejde.

Jeg har ofte hørt fra flygtninge, at de er frustrerede over, at de ender i virksomhedspraktikker og alle mulige forløb, hvor de er i midlertidige positioner og egentlig ikke ved, om de har et fast arbejde. Derfor skal man så tidligt som muligt få det formelle på plads.

Mit andet råd er også, at man virkelig skal være opmærksom på, at der jo er en grund til, at folk er flygtet. Det kan derfor være en god ide at tilkoble en mentor til den flygtninge, du ansætter, så personen altid har en at gå til og en at tale med.”

Hvad er fordelene ved at ansætte en medarbejder på flugt?

”Der er samfundsmæssige fordele i det, fordi desto flere flygtninge vi kan få integreret, jo bedre er det for samfundsøkonomien.

For virksomheden er det også en fordel, fordi det giver diversitet. Det betyder, at der kommer forskelligheder på arbejdspladsen, som kan supplere hinanden, og det er i sig selv godt for virksomheden.

Tit kræver det at være flygtning og komme til et andet land så meget entreprenørskab og overlevelsesenergi, at mange af dem kommer med et særlig drive. Derudover ved de noget andet grundet den anderledes kultur, de kommer fra.”