Med livet som indsats i byggebranchen: ''Der er for meget fokus på produktion og indtjening''
Q & A

Med livet som indsats i byggebranchen: ''Der er for meget fokus på produktion og indtjening''

Hver dag sætter mange danskere deres liv på spil, når de går på arbejde. Arbejdsulykker er nemlig et stigende problem i flere brancher. I denne Q&A kan du blive klogere på, hvad en arbejdsmiljøkonsulent 3F mener, der bør gøres.

Foto: Josh Olalde, Unsplash
22. juni 2022

Vi kan alle hurtigt blive enige om, at det kan være farligt at gå på arbejde, hvis man er soldat eller politimand. 

Langt færre - mig selv inklusiv - tænker måske over, at det faktisk bliver farligere at arbejde i bygge- og anlægsbranchen. Der er nemlig flere og flere arbejdsulykker, fortæller arbejdsmiljøkonsulent i 3F Byggegruppen, Flemming Hansen. 

Når man trækker covid-19 sygdomstilfælde fra, er der en stigning på 15 procent fra 2020 til 2021. 

Men det skal ikke være med livet som indsats, at man tager på arbejde, og man skal helst være sikker på at komme hel hjem til sine børn efter endt arbejdsdag. 

Derfor fortæller Flemming Hansen i denne Q&A om, hvad der skal til for at bekæmpe den kedelige stigning af arbejdsulykker i branchen. 

Hvorfor ser vi en stigende tendens?

''Vi ser tydeligt, at antallet af arbejdsulykker er stigende i bygge- og anlægsbranchen. Fra 5174 arbejdsulykker i 2016 til 6628 arbejdsulykker i 2021. Der er ikke noget enkelt svar på hvorfor, det kan skyldes mange ting. Tidspres er én af tingene. Man skal være hurtigt færdig, og derfor bliver der ikke planlagt ordentligt eller taget de nødvendige forholdsreglerne ude på arbejdspladserne. 

Arbejdsgivere har jo ansvaret, og hvis der presses på for at blive færdig, er det svært som ansat at sige fra, selvom man burde. Mange af vores ulykker er faldulykker. Fald til lavere niveau eller i samme niveau. De første kan være fatale, mens de andre jo kun kommer af sjusk som for eksempel manglende oprydning eller dårlige adgangsveje.''

Hvad mener du, der skal til for at bekæmpe denne tendens?

''Som tallene viser, bliver der ikke gjort nok. Der er for meget fokus på produktion og indtjening. Vi lever i en farlig branche. Men det behøver ikke at føre til ulykker eller andre skader. 

Andre lande som for eksempel Sverige har kun cirka det halve antal ulykker som os. Man kan godt ændre tingene, hvis man vil. Men det kræver vilje helt fra toppen.

I Byggegruppen i 3F har vi gennem de seneste fem år haft særlige indsatser for at forebygge arbejdsulykker og andet dårligt arbejdsmiljø som for eksempel nedslidning eller udsættelse for farlig kemi. Lige nu har vi fem ekstra konsulenter ansat, én i hver region, kun til at besøge byggepladser og hjælpe kollegerne i forhold til det dårlige arbejdsmiljø.

Vores erfaringer er, at mange arbejdsgivere ikke lever op til det ansvar, de har i forhold til arbejdsmiljøloven. De beskytter ikke deres ansatte mod risici, men fokuserer i stedet på, at der skal leveres og tjenes penge. Selvfølgelig er der også nogle, der gør det godt.

Det er alfa omega, at arbejdstilsynet får fat i alle dem, der bevidst eller ubevidst sjusker med sikkerheden. Desværre er Arbejdstilsynet ikke stærkt nok til alle de opgaver, der er. Så Arbejdstilsynet bør styrkes og føre mere offensivt tilsyn.''

Kan den enkelte medarbejder gøre noget?

''De enkelte medarbejdere skal sige fra, når noget ikke er i orden. Er man i tvivl om noget er i orden, har man ret til at spørge nogen til råds. For eksempel fagforeningen, Arbejdstilsynet eller Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Man skal være vågen og prioritere sin egen og andres sikkerhed, inden man går i gang med en opgave. Man har kun ét helbred.''