Mette kalder sit arbejde “verdens bedste job”. Alligevel har hun valgt at skifte
Jobskifte

Mette kalder sit arbejde “verdens bedste job”. Alligevel har hun valgt at skifte

Mette Holm Larsen bliver ny leder af Psykiatriens Hus og skal stå i spidsen for at opbygge en helt ny kultur, der skal favne flere sektorer, mange fagligheder, stor kompleksitet - og et hold af frivillige. 

Foto: Torben Hansen
28. august 2023

Det går stærkt med jobskiftene i Nordjylland i øjeblikket. Vigeur hjælper dig med at holde overblikket - og fortæller om mennesker, der får nyt arbejde. Hvorfor skifter de job? Hvad glæder de sig til? Hvilke ambitioner har de?  

Navn: Mette Holm Larsen 

Jobskifte pr. 1. september: Fra afdelingsleder i Job og Aktivhuset i Aalborg, hvor hun har haft ansvaret for specialiserede indsatser og for samarbejdet på tværs af sektorer. Til leder for Psykiatriens Hus, der ombygges til formålet og er klar i februar 2024.    

Alder: 46 år  

Familie: Gift og mor til Liv på 16 år og Freya på 20 år 

Bopæl: Hus i Gistrup  

Født i: Midtsjælland, men blev hængende efter et ophold på Sportshøjskolen på Annebergvej i Aalborg i 1997

Uddannelse: Uddannet cand. mag i dansk og psykologi fra Aalborg Universitet 

Hvorfor søgte du jobbet?    

Lige nu har jeg verdens bedste job. Så det er ikke et fravalg af det. Men jeg kunne simpelthen ikke lade være med at søge stillingen som leder af Psykiatriens Hus, fordi det bygger videre på den type indsats, som jeg gennem de seneste 4 år har været med til at gennemføre - med succes.

I Psykiatriens Hus går vi skridtet videre i samarbejdet på tværs af sektorer, fordi vi får mulighed for at samle vores tilbud og derved skabe de bedste forudsætninger for gode, koordinerede forløb for borgere, der både har kontakt med psykiatri og kommune.   

Psykiatriens Hus er til for de mennesker, der har brug for en særlig, tværgående indsats, hvis deres ressourcer skal folde sig ud. Jeg er sikker på, at vi kan være med til at gøre en stor forskel for mange. 

Hvad har de mennesker brug for - helt konkret? 

Psykiatriens Hus er til for de – faktisk mange – mennesker, der har behov for indsatser i både kommune og psykiatrien. De havner ofte mellem to stole, fordi deres situation er mere kompleks end som så, og den situation er ikke nødvendigvis defineret af, hvor syge de er.

I Psykiatriens Hus er vores fornemste opgave netop at tænke nye løsninger og indsatser på tværs af sektorer. 

Lige nu arbejder jeg som afdelingsleder i Job og Aktivhuset i Aalborg - også med en tværfaglig indsats.

Den er for ledige med psykisk sygdom i komplekse forløb, som samtidigt ønsker at modtage en koordineret og individuel indsats med fokus at opnå varig beskæftigelse.  

Jeg kan bare se, hvor vigtig og meningsfuld en opgave, det er.   

Hvad er det, Psykiatriens Hus skal kunne?  

Psykiatriens Hus skal kunne det, der ikke findes i forvejen. Psykiatriens Hus træder til, når patientforløbene er så komplekse, at det kræver stor koordinering, som den enkelte ikke selv har overskud til.  

Huset bliver et sted, der træder til, når borgeren/patienten både har et ben i psykiatrien og et ben i kommunen. Det betyder, at den enkelte ikke selv skal finde ud af, hvor han eller hun skal gå hen, men at der i Psykiatriens Hus både er medarbejdere fra regionen og fra kommunen. Det er et meget konkret bevis på, at vi er villige til at rykke sammen og sikre velkoordinerede forløb.   

Psykiatriens Hus skal med andre ord skabe en ramme for det enkelte menneskes recoveryproces, og derfor skal de frivillige organisationer også være en del af huset, ligesom vi skal sikre en ramme for, at man som patient/borger kan mødes i mere uformelle rammer.  

Hvorfor er det så vigtigt? 

Vi kan rigtig meget hver for sig, men sammen kan vi virkelig udrette noget, når vi stiller os i mellemrummet - og ikke bare gør vores eget færdigt, men også bygger bro til det nye. 

Hvordan vil du gribe dit nye job an?  

Noget af det første jeg skal, er at nedsætte et brugerråd. Det er SÅ vigtigt, at man inddrager brugere og pårørende og lytter til dem. 

Vi skal også have ansat peer-medarbejdere - tidligere brugere af psykiatrien - som er kommet ud på den anden side, og som har lyst til at bruge deres erfaringer til at hjælpe andre på vej. 

Ledelsesmæssigt bliver mit nye job helt anderledes. Jeg går fra at have ansvaret for en masse medarbejdere til i stedet at være med til at skabe en ny kultur med nogle medarbejdere, som kommer med hver deres faglighed og udgangspunkt. Som fagpersoner har vi jo ofte samme mål, men taler om dem på hver vores måde, så det bliver spændende at bygge en helt ny kultur - ja, måske et helt nyt sprog op. 

Dét med at have respekt for hinandens faglighed - og ydmyghed overfor dét, vi hver især bringer med, bliver noget af det, jeg skal arbejde med i det nye hus.  

Vi er heldigvis langt i Aalborg allerede. Jeg har de seneste år samarbejdet med rigtig mange medarbejdere, ledere og direktører, som - i forskellige sammenhænge - har lagt beundringsværdigt mange kræfter i at udvikle det gode samarbejde på tværs, - og det er jeg sikker på bliver helt afgørende for mit arbejde i Psykiatriens Hus.  

Hvad glæder du dig til? 

Jeg glæder mig rigtig meget til at være med til at skabe et hus, hvor man som bruger forhåbentlig kommer til at opleve en åben dør og nogle relevante tilbud og vejledning på tværs af sektorer. 

Psykiatriens Hus bliver for mig at se et meget håndgribeligt bevis på, hvor langt vi er, og hvor meget vi ønsker at bruge hinanden på tværs og skabe sammenhængskraft til gavn for borgere og for vores velfærdsydelser. 

Hvad bliver det sværeste i dit nye job?  

Jeg håber, at Psykiatriens Hus, som det ser ud, når vi åbner, er et startsted – ikke den endelige destination. Vi skulle gerne fortsat udvikle os og gøre en større og større forskel for stadigt flere. 

Det er komplekst, fordi vi har hver vores lovgivning, og vi har hver vores økonomi. Så det bliver selvfølgelig noget, som tager tid. 

Hvad er din vigtigste bedrift i dit arbejdsliv indtil nu? 

Dét at have været med til at få IPS-indsatsen i Aalborg Kommune til at leve, har været en vigtig og stor bedrift. Og det er jo egentlig den erfaring og det meningsfulde i det, som jeg står på, når jeg søger videre og gerne vil stå i front for Psykiatriens Hus. 

Jeg har set, hvad brugerinddragelse og pårørendeinddragelse kan. Vi har rykket os i vores forståelse af det gode tværsektorielle samarbejde. Der er et meget stærkt fokus på det i forhold til Psykiatriens Hus. Og det er også en af grundene til, at jeg rigtig gerne vil bruge mine kræfter her. 

Hvad skal du bare prøve, inden dit arbejdsliv slutter? 

Da jeg fik den her stilling, sagde jeg faktisk til nogle af mine medarbejdere, at jeg kan mærke, at det her kunne godt være dét, jeg skal resten af mit arbejdsliv. Og det er nyt for mig. Så når du spørger, hvad jeg bare skal prøve, så vender det faktisk lidt på hovedet for mig. For jeg føler virkelig, at det er dét her, jeg gerne vil.  

Prøv Vigeur


Opret en gratis Vigeur Light-profil og læs videre. Med en Light-profil får du adgang til 5 artikler pr. måned.

Er du allerede abonnent?