I Brønderslev Kommune oplever særligt én gruppe størst stigning i løn
Finans

I Brønderslev Kommune oplever særligt én gruppe størst stigning i løn

Indkomsten har siden 2010 været støt stigende på tværs af alle aldersgrupper i Brønderslev Kommune. Særligt to aldersgrupper har dog fået betydelig flere penge mellem hænderne.

Foto: Unsplash.com
9. januar 2023

Siden 2010 er danskernes gennemsnitlige disponible indkomst steget med 37,1 procent ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Dog er det blandt de ældre, nærmere bestemt personer i gruppen 65-69-årige, at indkomstfremgangen har været størst. Denne aldersgruppe har i gennemsnit oplevet en fremgang på hele 47,3 procent fra 183.900 til 270.877 kroner om året.

I Brønderslev Kommune er det også blandt seniorerne, at vi finder aldersgrupperne med størst indkomstfremgang.

Her er det i aldersgrupperne 60-64 år og 70-74 år, at de gennemsnitlige indkomster er vokset mest med stigninger på henholdsvis 48,3 og 49,4 procent.

Dette er højere end landsgennemsnittet for de to årgange. Herefter følger de 45-49-årige, der hver i gennemsnit har fået cirka 100.000 kroner mere mellem hænderne svarende til en forskel på 46 procent sammenlignet med i 2010.

Kigger vi på de yngre aldersgrupper, er udviklingen anderledes beskeden. De 15-19-årige har således oplevet en fremgang på 14,8 procent fra 2010 til 2021, mens de 20-24-åriges indkomst i samme periode er vokset med 21,4 procent. Sammenlignet med de landsdækkende tal for samme aldersgruppe (17,2 procent) er indkomstfremgangen for de 15-19-årige i Brønderslev Kommune således en anelse lavere, mens den stort set ikke adskiller sig, når vi kigger på personer i gruppen 20-24 år (22,1 procent).

Kilde: Danmarks Statistik. Grafik: Peter Dahl Andersen

Den disponible indkomst beregnes som summen af alle indkomster før skat, herunder erhvervsindkomst, offentlige overførsler, private pensioner og formueindkomster fratrukket skatter, renteudgifter og betalt underholdsbidrag.