Penge på vej til et presset sundhedsvæsen. Men nytter det noget?
Sundhedsvæsenet

Penge på vej til et presset sundhedsvæsen. Men nytter det noget?

En række initiativer for 20 millioner kroner skal styrke robustheden af de nordjyske hospitaler, der er under pres. Pengene skal blandt andet bruges til at sikre en god opstart for nyuddannede og til rekruttering af ekstra hænder nu og her.

Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland
5. juli 2022

’’Rekruttering er generelt en af de største udfordringer for Region Nordjylland, og lige nu oplever vi et ekstraordinært pres på mange af vores afdelinger. Derfor har vi prioriteret to initiativer, der skal være med til at sikre, at vi får hænder nok lige nu,’’ siger Søren Valgreen Knudsen (S), formand for udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering, i en pressemeddelelse fra Region Nordjylland.

De to initiativer er en ny, særlig rekrutteringspulje samt et nyt pilotprojekt blandt nyuddannede på hospitalerne. Derudover prioriteres en række mindre indsatser for at styrke arbejdsmiljøet.

Rekrutteringspuljen på 12,5 millioner kroner kommer til at finansiere yderligere hænder, hvor de medicinske afdelinger, akutområdet, inklusiv akutområder i Psykiatrien, samt Anæstesien prioriteres.

Der vil ifølge pressemeddelelsen være tale om midlertidige ansættelser, som kan afhjælpe manglen på bestemte faggrupper og aflaste det eksisterende personale samt bidrage til et bedre arbejdsmiljø.

Allerede i dag bruger man eksempelvis portører til at aflaste i opgaver, som sygeplejersker bruger tid på, men som ikke kræver sygeplejekompetencer.

’’Vi ser ind i en tid i sundhedsvæsenet, hvor vi er nødt til at tænke andre fagligheder ind for at sikre hænder nok. Derfor har vi også sat en pose penge af til at skabe en dialog om og arbejde fremadrettet med, hvordan vi sikrer at en faggruppes kernekompetencer kommer i spil,’’ siger Søren Valgreen Knudsen.

Initiativerne løser ikke de helt store problemer

Puljen vil desuden give mulighed for at rekruttere studerende til studiejobs gennem et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. De studerende bliver introduceret til et område og får en fast tilknytning til en afdeling, hvor de vil få flere og mere komplekse opgaver i takt med, at deres uddannelse skrider frem.

3,5 millioner kroner fra puljen skal bruges til en rekrutteringsindsats med et nyt pilotprojekt, der skal sikre en god opstart for nyuddannede.

Resten af året vil man nemlig fritage nyuddannede sundhedsfaglige professionsbachelorer samt social- og sundhedsassistenter på udvalgte områder fra at være en del af afdelingens normering den første måned.

Det skal give en mere rolig opstart med plads til at lære af erfarne kolleger.  

Derudover er der afsat 3,5 millioner til sikring af forbedret arbejdsmiljø via en række forskellige initiativer.

Midlerne kommer af et forventet mindre forbrug på puljer, medicinområdet samt sundhedsområdets fællesudgifter. De er af administrationen blev indstillet til senere udmøntning med henblik på fastholdelse af sundhedspersonale, og det er en engangsydelse.

Forhenværende professor i sundhedsøkonomi på Aalborg Universitet og nu direktør ved Nordic Institute of Health Economics, Lars Ehlers, ser disse initiativer som et vigtigt signal fra regionsrådet, men er dog alligevel lidt skeptisk. 

''Initiativerne er et udtryk for, at man får mest værdi for pengene her og nu ved at forsøge at afhjælpe de akutte problemer omkring rekruttering og fastholdelse af nye medarbejdere, samt at støtte en mere fleksibel vagtplanlægning og øget fleksibilitet mellem faggrænserne i arbejdstilrettelæggelsen. Det er dog ikke et initiativ som løser det helt store problem med den fremtidige mangel på personale i sundhedsvæsenet.'' 

''Jeg ser det som et vigtigt signal om, at regionsrådet ser og anerkender, at sundhedsvæsenet er presset, og at de personalemæssige udfordringer skal prioriteres her og nu. Det har også en værdi i sig selv, at regionsrådet igangsætter disse initiativer til flere hænder og bedre fastholdelse af personale. Men tyve millioner er selvfølgelig ikke mange penge i det samlede budget på flere milliarder - og det er heller ikke en permanent bevilling.''