Her lærer ledelsen af de nyeste medarbejdere: ”Det er fedt at blive udfordret”

Her lærer ledelsen af de nyeste medarbejdere: ”Det er fedt at blive udfordret”

”Chefens dør står altid åben” er en sætning, som går igen på arbejdspladser. Men når man er ny på arbejdsmarkedet, kan det være svært at gå ind på hjørnekontoret med kritik. Nu har en nordjysk virksomhed fundet en løsning, som skal give et bedre talerør mellem medarbejderne og ledelsen.

Søren Hageman Christensen, regionsdirektør i Niras-afdelingen i Aalborg, var med til at tage initiativ til virksomhedens nye ungeboard. Foto: Claus Søndberg.
21. juli 2022

En uge inden Jesper Frost Hansen startede i nyt job ved den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS modtog han en mail. I den stod der, hvad han kunne forvente af den første uge.

”Det var en rigtig god oplevelse,” fortæller han.

En mindre god oplevelse var det dog, at han manglede en fast plads og it-udstyr, da arbejdet skulle begynde.

Nu har virksomhedens aalborgafdeling oprettet et board for medarbejdere med mindre end fem års erfaring, der skal give de mest uerfarne medarbejdere et bedre talerør til ledelsen. Her kan de dele både negative og positive oplevelser og på den måde hjælpe ledelsen til at skabe en bedre arbejdsplads.

”Cheferne siger, at deres dør altid står åben, og det gør den også. Men det kan være svært, når man har været i en virksomhed i knapt et halvt år at gå ind og sige: "Det her fungerer altså mindre godt, det skal vi lige have kigget på",” siger Jesper Frost Hansen, der sidste år startede som byplanlægger i NIRAS.

”Men i boardet kan vi snakke om de gode og dårlige oplevelser og levere dem samlet videre til ledelsen. Så med boardet er der skabt et rum, hvor vi har fået mod på at sige det,” fortæller han.

Et øre ned i organisationen

Idéen til at stifte boardet opstod sidste år, da regionsdirektør i NIRAS-afdelingen i Aalborg, Søren Hageman Christensen, var til et event om medarbejderes gode og dårlige erfaringer med at træde ind på arbejdsmarkedet. I et oplæg blev det ifølge direktøren italesat, at ”det altid er de gamle, der bestemmer, og at de ikke lytter til de unge”.

”Det provokerede mig lidt” siger Søren Hageman Christensen.

”Men jeg er over 60, og de andre, der sidder i ledelsen, er heller ikke helt unge, så provokationen var relevant nok. Jeg sad og var ham den gamle direktør, og det var fedt at blive udfordret. Vi har hørt så meget fra eksperter om x, y og z generationer, og hvad de vil have. Så vi besluttede, at det var meget bedre at lave et board og spørge dem selv,” siger han.

”Vi har en kæmpe udfordring med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft, og der er også stor efterspørgsel på dem, vi allerede har. Men de fortæller, at boardet er et bidrag til, at de føler sig endnu gladere for at komme på arbejde,” siger Søren Hageman Christensen. Foto: Claus Søndberg.
”Vi har en kæmpe udfordring med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft, og der er også stor efterspørgsel på dem, vi allerede har. Men de fortæller, at boardet er et bidrag til, at de føler sig endnu gladere for at komme på arbejde,” siger Søren Hageman Christensen. Foto: Claus Søndberg.

Bag oplægget, der provokerede Søren Hageman Christensen, stod konsulentvirksomheden Bechanged, som hjælper organisationer med at udvikle sig og derigennem øge trivslen. Kort efter eventet blev der sat et samarbejde mellem de to parter i gang.

”Ledelsen i NIRAS kunne godt tænke sig at have et øre ned i organisationen for at skabe bedre muligheder for den vertikale læring, forståelse og indsigt. Når de unge kommer frem til noget, der er meningsfuldt for dem, så kommer der ledelsessparring tilbage på, om det er realistisk, og om det passer ind i strategien. Så der sker både en læringsveksling fra toppen og ned og fra bunden og op,” siger medstifter af Bechanged Klaudia Kristensen.

Der findes vel også andre organisationer, hvor der kommer læring fra de uerfarne til de erfarne medarbejdere – og omvendt. Så gør boardet virkelig en forskel?

”Mange organisationer vil sige, at de lytter til de uerfarne. Men når man går ud og undersøger det i praksis, er kommunikationsvejen måske i virkeligheden ikke så let,” siger Klaudia Kristensen.

”Når organisationer siger, at de gerne vil lytte til de unge, risikerer de, at det bliver mere proforma, end det bliver konkret handling”. 

Jeg føler mig vigtig, til trods for at jeg er relativt ny i virksomheden
Jesper Frost Hansen, Byplanlægger i Niras

Hvordan sikrer I så, at der kommer konkrete handlinger som følge af boardets arbejde?

”Som konsulenter er det vigtigt, at vi bliver ved med at presse opad mod ledelsen, så vi hjælper de unge. Alle har en travl hverdag. Så det er vigtigt at have fået skabt et formelt rum, hvor der er tid til lytning og læring,” siger Klaudia Kristensen.

”Jeg føler mig vigtig”

Søren Hageman Christensen tror, at boardet medfører, ”at de unge bliver hængende i længere tid”.

”Vi har en stor udfordring med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft, og der er også stor efterspørgsel på dem, vi allerede har. Så når de unge fortæller, at boardet er et bidrag til, at de føler sig endnu gladere for at komme på arbejde, har det allerede været hele indsatsen værd” siger han.

Det bekræfter Jesper Frost Hansen.

”Jeg føler mig vigtig, til trods for at jeg er relativt ny i virksomheden. Det har givet mig en kæmpe motivation, at jeg har fået et talerør op igennem organisationen,” siger han.

Ambitionen er, at de 11 unge medarbejdere i boardet skal være på medhør, når topledelsen fremover træffer beslutninger om personaleforhold og arbejdsklima.